ຈຳປາສັກໜັກໜ່ວງ….ຕິ ດເ ຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 104ຄົນ​ ແລະ​ ຕິ ດເຊື້ ອທົ່ວປະເທດທັງໝົດ 223 ຄົນ

ຈຳປາສັກໜັກໜ່ວງ….ຕິ ດເ ຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 104ຄົນ​ ແລະ​ ຕິ ດເຊື້ ອທົ່ວປະເທດທັງໝົດ 223 ຄົນ

ຄະນະສະເພາະກິດແຈ້ງຂ່າວ “ວັນນີ້ 15 ກັນຍາ 2021, ມື້ຜ່ານມາໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 5,233 ຕົວຢ່າງ. ຜົນການວິໄຈພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຈຳນວນ ( + 223 ) ກໍລະນີ, “( + 65 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 158 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມີການສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ” ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ( 17,905 ) ກໍລະນີ:

1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (+ 21 ) ກໍລະນີທີ່ປະກອບດ້ວຍ “(+ 19 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 02 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 955 ຕົວຢ່າງ,

2. ແຂວງຫຼວງພະບາງ (+ 15 ) ກໍລະນີທີ່ປະກອບດ້ວຍ “(+ 03 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 12 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,

3. ແຂວງບໍແກ້ວ ( + 02 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ,

4. ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ( + 02 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,

5. ແຂວງວຽງຈັນ ( + 01 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,

6. ແຂວງຄຳມ່ວນ ( + 21 ) ກໍລະນີ, “(+ 04 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 17 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ”,

7. ແຂວງສາລະວັນ (+ 09 ) ກໍລະນີ “(+ 03 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 06 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອຜ່ານມາ”,

8. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ( + 38 ) ກໍລະນີ, “(+ 27 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 11 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ”, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 573 ຕົວຢ່າງ,

9. ແຂວງຈຳປາສັກ ( + 113 ) ກໍລະນີ, “(+ 09 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 104 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ #ບ້ານສາງນໍ້າມັນ ນະຄອນປາກເຊ”, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 1,000 ຕົວຢ່າງ,

10. ແຂວງເຊກອງ ( + 01 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ;

ຂ່າວລາວ