ຊື້ເຫັດປວກມາແຕ່ຕະຫຼາດ ມາກິນ ເບື່ອໝົດເຮືອນ 7 ຄົນ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ

ຊື້ເຫັດປວກມາແຕ່ຕະຫຼາດ ມາກິນ ເບື່ອໝົດເຮືອນ 7 ຄົນ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ

ໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2022 ຊື້ເຫັດປວກມາແຕ່ຕະຫຼາດເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ມາກິນ ເບື່ອໝົດເຮືອນ 7 ຄົນ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບຄອບຄົວຜູ້ເສຍຊີວິດໃນຄັ້ງນີ້

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຈົ່ງລະມັດລະວັງ

ຊື້ເຫັດປວກມາແຕ່ຕະຫຼາດ ມາກິນ ເບື່ອໝົດເຮືອນ 7 ຄົນ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ

ຂ່າວລາວ