ຍີນດີຕອນຮັບສູ່ປະເທດລາວ ນັກທ່ອງທ່ຽວຄຶກຄື້ນມາທ່ຽວລາວຫຼາຍຂຶ້ນ

ຍີນດີຕອນຮັບສູ່ປະເທດລາວ ນັກທ່ອງທ່ຽວຄຶກຄື້ນມາທ່ຽວລາວຫຼາຍຂຶ້ນ

ບັນຍາກາດການທ່ອງທ່ຽວລາວເລີ່ມຄຶກຄື້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດໄທ ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ຽວ ສປປ ລາວ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນຫຼາຍມີເປົ້າໝາຍຈະໄປທ່ຽວປະຕູໄຊ, ພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ອື່ນໆ, ຈາກນັ້ນ ກໍຈະເດີນທາງດ້ວຍລົດໄຟໄປທ່ຽວແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ອຸດົມໄຊ ໂດຍການຂີ່ລົດໄຟຂຶ້ນໄປທ່ຽວຫຼວງພະບາງ ສະເລ່ຍນັກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງຂີ່ລົດໄຟຂຶ້ນໄປພາກເໜືອຂອງລາວ

ພ້ອມກັນນັ້ນຈົ່ງເປັນຫູເປັນຕາແລະເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີຊ່ວຍກັນ, ໂດຍສະເພາະເລື່ອງຢ່າຄິດສວຍໂອກາດໃນການຄ້າຂາຍທີ່ຫວັງຜົນໄດ້ເກີນຈິງ, ຈົ່ງມີສະຕິໃຫ້ໃສ່ໃຈເພິ່ນໃຈໂຕ ພ້ອມທັງໃຫ້ການບໍລິການທີ່ດີ ເພື່ອນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ໄປເລົ່າບອກຕໍ່ເຖິງຄວາມມີນ້ຳໃຈ, ທຳມະຊາດ, ຄວາມງາມຫນ້າທ່ຽວ ແລະການບໍລິການທີ່ດີຂອງບ້ານເຮົາ

ຍີນດີຕອນຮັບສູ່ປະເທດລາວ ນັກທ່ອງທ່ຽວຄຶກຄື້ນມາທ່ຽວລາວຫຼາຍຂຶ້ນ

ຂ່າວລາວ