ຍີນດີບໍ່..?ຊື້ປີ້ລົດໄຟແບບຢືນ ເນື່ອງຈາກຜູ້ໂດຍສານເດີນທາງມີຈຳນວນຫຼາຍ

ຍີນດີບໍ່..?ຊື້ປີ້ລົດໄຟແບບຢືນ ເນື່ອງຈາກຜູ້ໂດຍສານເດີນທາງມີຈຳນວນຫຼາຍ

ຍີນດີບໍ່..?ຊື້ປີ້ລົດໄຟແບບຢືນ <span;>ເນື່ອງຈາກຜູ້ໂດຍສານເດີນທາງມີຈຳນວນຫຼາຍ

ເນື່ອງຈາກຜູ້ໂດຍສານເດີນທາງມີຈຳນວນຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າບ່ອນນັ່ງລົດໄຟ ແລະ ເງື່ອນໄຂອື່ນໆມີຂີດຈຳກັດ

ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາເລີຍຢາກຂໍຄຳເຫັນນຳບັນດາທ່ານ, ຫາກພວກເຮົາຈະເພີ່ມປີ້ທີ່ເປັນປີ້ຢືນ  (ສາມາດຊື້ປີ້ເດີນທາງໄດ້, ລາຄາເທົ່າກັບປີ້ທົ່ວໄປ, ພຽງແຕ່ຈະບໍ່ມີບ່ອນນັ່ງ ແຕ່ຫາກບາງສະຖານີບ່ອນນັ່ງຫວ່າງແລະ ຕັ່ງນັ່ງນັ້ນຍັງບໍ່ມີຜູ້ໂດຍສານຊື້ປີ້ນັ່ງ ທ່ານສາມາດໄປນັ່ງຊົ່ວຄາວໄດ້ )

ທຸກທ່ານຈະຍິນດີຊື້ປີ້ດັ່ງກ່າວບໍ,  ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານຄອມເມັ້ນໃນດ້ານລຸ່ມ

1. ໂອເຄ, 2. ບໍ່ໂອເຄ ຫຼືວ່າ ມີຄຳເຫັນອື່ນກໍສາມາດຄອມເມັ້ນໄດ້.

https://poll.app.do/3353093/xgxw6wdy

ຂ່າວລາວ