ນັກສຶກສາກະເສດນາບົງ ຕິ ດໂ ຄວິ ດ 35 ຄົນ

ນັກສຶກສາກະເສດນາບົງ ຕິ ດໂ ຄວິ ດ 35 ຄົນ

ສະຖານະການລະບາດຂອງພະຍາດໂ ຄວິ ດ-19​ ທົ່ວປະເທດ​ປະຈຳວັນທີ​ 10 ຕຸລາ​​ 2021​ ພົ ບຜູ້ຕິ ດເຊື້ ອໃຫ ມ່​ +508 ຄົນ, ຕິດໃນຊຸມຊົນ 507 ຄົນ

ນັກສຶກສາກະເສດນາບົງ ຕິ ດໂ ຄວິ ດ 35 ຄົນຂໍໃຫ້ນອ້ງໆນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດປອດໄພຫມົດທຸກຄົນເດື້(ຜົນ+35ຄົນກະເລີຍໄດ້ໃຊ້ລົດໃຫຍ່ມາເອົາ)​

ຂໍໃຫ້ນອ້ງໆນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດປອດໄພຫມົດທຸກຄົນເດື້(ຜົນ+35ຄົນກະເລີຍໄດ້ໃຊ້ລົດໃຫຍ່ມາເອົາ)

ຄະນະສະເພາະກິດ ປ້ອ ງກັ ນໂ ຄວິ ດ-19 ຂອງທາງການລາວ ໄດ້ແຈ້ງຂ່າວ ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນອາທິດ ວັນທີ 10 ຕຸລາ ນີ້ວ່າ ມີຜູ້ຕິ ດໂ ຄວິ ດ-19 ເພີ່ມອີກ +508 ຄົນ. ແຕ່ລະແຂວງ ມີຜູ້ຕິ ດເຊື້ ອເພີ່ ມ ດັ່ງຣາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 401 ຄົນ (1 ນຳເຂົ້າ ແລະ 400 ຊຸມຊົນ)

ຂໍ້ມູນຜູ້ຕິ ດເຊື້ ອໂ ຄວິ ດ-19 ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ 10​ຕຸລາ 2021ຈຳແນກຕາມອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ

ຂ່າວລາວ