ເສບຂ່າວຢ່າງມີສະຕິ ພາບທະນາຄານແຫ່ງໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ແຊຂໍ້ມູນວ່າ ທະນາຄານດັ່ງກ່າວຖືກໂຈນທຸບ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຈິງ.

ເສບຂ່າວຢ່າງມີສະຕິ ພາບທະນາຄານແຫ່ງໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ແຊຂໍ້ມູນວ່າ ທະນາຄານດັ່ງກ່າວຖືກໂຈນທຸບ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຈິງ.

ເສບຂ່າວຢ່າງມີສະຕິ ແລະ ໃຊ້ດຸນພິນິດໃນການຄິດວິເຄາະ!

ເຫັນມີບຸກຄົນ, ສຳນັກຂ່າວອອນລາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ຖ່າຍພາບທະນາຄານແຫ່ງໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ແຊຂໍ້ມູນວ່າ ທະນາຄານດັ່ງກ່າວຖືກໂຈນທຸບ

ຜ່ານການສອບຖາມກັບຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອີງຕາມລາຍງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕຳຫຼວດ ເຫດການດັ່ງກ່າວ ບໍ່ແມ່ນເກີດຈາກໂຈນທຸບແຕ່ຢ່າງໃດ…. ແຕ່ອາດເປັນຍ້ອນສະພາບອາກາດ ເຮັດໃຫ້ແກ້ວເກີດການແຕກຫັກດ້ວຍໂຕເອງ.

ສະນັ້ນ, ຝາກເຖິງຜູ້ແຊຂ່າວດັ່ງກ່າວ ຈົ່ງສືບຄົ້ນຄວາມເປັນຈິງກ່ອນແຊ ແລະ ເສບຂ່າວຢ່າງມີສະຕິ, ໃຊ້ດຸນພິນິດໃນການຄິດວິເຄາະ.

ຂ່າວລາວ