ໄຟເຊີ ສັນນິຖານວ່າ ໂຄວິດ ຈະໝົດໄປຈາກໂລກໃນປີ 2024

ໄຟເຊີ ສັນນິຖານວ່າ ໂຄວິດ ຈະໝົດໄປຈາກໂລກໃນປີ 2024

ວັນທີ 17 ທັນວາ 2021 ນີ້ ບໍລິສັດ Pfizer Inc ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາສັນນິຖານວ່າ ໂຄວິດ-19 ອາດຈະບໍ່ໝົດໄປໃນເວລານີ້ ຈະແກ່ຍາວຈົນເຖິງປີ 2024

ຫົວໜ້າສະຖາບັນວິທະຍາສາດໄຟເຊີ ທ່ານ Mikael Dolste ມີຄຳເຫັນວ່າ: ໃນ 1 ຫາ 2 ປີຕໍ່ໜ້ານີ້

ມີບາງຂົງເຂດ ແລະ ພາກພື້ນຂອງໂລກຍັງຄົງຈະສືບຕໍ່ປະເຊີນກັບການແພ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ຕໍ່ໄປ ແຕ່ກໍຈະມີບາງປະເທດ ທີ່ຈະສາມາດຄວບຄຸມັນໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນໝົດໄປໃນທີ່ສຸດ.

ເມື່ອເຖິງປີ 2024 ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງຈະໝົດໄປຢ່າງຊິ້ນເຊີງຈາກໂລກນີ້.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ  ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ເວລາໃດໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງຈະໝົດໄປ ແລະ ຈະໝົດໄປດ້ວຍວິທີໃດນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຫຼາຍປັດໄຈ ເຊັ່ນວ່າ: ການຜັນແປຂອງພະຍາດ

ປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການສັກວັກຊິນເພີ່ມພູມຄຸ້ມກັນ ກໍຄືປະສິດທິພາບຂອງການປິ່ນປົວ ແລະ ທ້າຍທີ່ສຸດກໍແມ່ນການແບ່ງປັນວັກຊີນໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ທົ່ວເຖິງກັນຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມີອັດຕາການສັກວັກຊີນຕໍ່າທີ່ສຸດໃນໂລກ ນັ້ນເອງ.

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ