ໜັກໜ່ວງມື້ນີ້…ສປປ ລາວພົບຜູ້ຕິ ດເ ຊື້ອ ໂຄ ວິດ ໃໝ່ +952ຄົນ ສູງສຸດຕັ້ງແຕ່ເຄີຍມີມາ

ໜັກໜ່ວງມື້ນີ້…ສປປ ລາວພົບຜູ້ຕິ ດເ ຊື້ອ ໂຄ ວິດ ໃໝ່ +952ຄົນ ສູງສຸດຕັ້ງແຕ່ເຄີຍມີມາ

ວັນທີ 25/05/2021 ສປປ ລາວ ພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ສູງສຸດ ຕັ້ງແຕ່ເຄີຍມີການລະບາດ ເປັນຕົ້ນມາ ຈໍານວນ 952 ຄົນ

1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (+ 12 ) ກໍລະນີທີ່ປະກອບດ້ວຍ “(+ 01 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 11 ) ກໍລະນີຊູມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 478 ຕົວຢ່າງ,

2. ແຂວງບໍແກ້ວ (+ 29 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນ ທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,

3. ແຂວງໄຊຍະບູລີ (+ 02 ) ກໍລະນີ “( + 01 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 01 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,

4. ແຂວງວຽງຈັນ (+ 01 ) ກໍລະນີ “( + 00 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 01 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,

5. ແຂວງຄຳມ່ວນ (+ 112 ) ກໍລະນີ “( + 112 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 00 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,

6. ແຂວງສາລະວັນ (+ 110 ) ກໍລະນີ “( + 110 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 00 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ,

7. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ( + 631 ) ກໍລະນີ ” ( + 80 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 05 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ ( + 543 ) ກໍລະນີຈາກຄຸກຄຸມຂັງ), ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 1,165 ຕົວຢ່າງ,

8. ແຂວງຈຳປາສັກ ( + 55 ) ກໍລະນີ ” ( + 54 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ( + 01 ) ກໍລະນີຊູມຊົນທີ່ໄກ້ສິດຕິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີຜ່ານມາ, ຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 239 ຕົວຢ່າງ;

ລວມຍອດຜູ້ທີ່ຍັງຮັບການປິ່ນປົວ ( ) ກໍລະນີ; ປິ່ນປົວຫາຍດີວັນນີ້ ( – ) ກໍລະນີ ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ທີ່ປິ່ນປົວຫາຍດີທັງໝົດ ແລະ ອອກຈາກໂຮງໝໍແລ້ວຈຳນວນ ( 8,687 ) ກໍລະນີ; ເສຍຊີວິດ (+ 00 ) ກໍລະນີ (ໃໝ່) ແລະ ລວມສະຖິຕິຈຳນວນຜູ້ເສັຍຊີວິດ ( 11 ) ກໍລະນີ.

ຂ່າວລາວ