ສະຫຼອງວັນເກີດຝາແຝດ 8ຄົນ ຕອນນີ້ອາຍຸ12ປີແລ້ວ

ສະຫຼອງວັນເກີດຝາແຝດ 8ຄົນ ຕອນນີ້ອາຍຸ12ປີແລ້ວ

ເດລີເມລ ລາຍງານວ່າ ນາເດຍ ຊູເລມານ ຍິງຄົນອາເມລິກາ ອາຍຸ 45 ປີ ເຈົ້າຂອງສາຍາ ແມ່ລູກ 8 ຫຼື Octomom ສະຫຼອງວັນເກີດຄົບຮອບ 12 ປີໃຫ້ກັບລູກໆແຝດ 8 ຄົນ ເຊີ່ງມີລູກທັງໝົດ 14 ຄົນ

ຍ້ອນຫຼັງກັບໄປເມືື່ອ 12 ປີ ໃນມື້ທີ່ຝາແຝດໃຫ້ກຳເນີດຂື້ນມານັ້ນ ນາເດຍມີລູກຢູ່ແລ້ວ 6 ຄົນ ເຊີ່ງຕອນນັ້ນ ນາເດຍ ອາຍຸໄດ້ 21 ປີ ແລະ ໄດ້ຍ່າຮ້າງກັບສາມີ ໃນຂະນະທີ່ເລີ່ມເຮັດເດັກຫຼອດແກ້ວເມື່ອປີ 2001ໂດຍໃຊ້ເງີນ 165,000 ໂດລາ ທີ່ໄດ້ຈາກຄ່າຮັກສາອາການເຈັບຫຼັງ

ໂດຍນາເດຍໄດ້ໂພສຮູບເດັກນ້ອຍແຝດ 8 ຄົນເປັນຜູ້ຊາຍ 6 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຍິງ 2 ຄົນ ພ້ອມທັງຂຽນນາມສະກຸນລູກໆວ່າ ໂຊໂລມອນ ຕ່າງຈາກນາມສະກຸນຂອງໂຕເອງ

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ