ຫຼຸດລົງແລ້ວ…ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດໃໝ່ 1263ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດໃຫມ່ 1ຄົນ (28/03/2022)

ຫຼຸດລົງແລ້ວ…ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດໃໝ່ 1263ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດໃຫມ່ 1ຄົນ (28/03/2022)

ມື້ນີ້ ສປປ ລາວ ລາຍງານ ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ໃນວັນຈັນ 28/03/2022 ໂດຍກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດທັງໝົດ 1.263 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +1 ຄົນ.

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 501ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 6)

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 78ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 1)

– ຈໍາປາສັກ (CPS) 5ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 4)

– ສາລະວັນ (SRV) 23ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0 )

– ເຊກອງ (SK) 4ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອັດຕະປື (ATP) 65ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 26ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ວຽງຈັນ (VTo) 81ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 27ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT) 11ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອຸດົມໄຊ (ODX) 118ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຜົ້ງສາລີ (PSL) 11ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 77ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຊຽງຂວາງ (XK) 22ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຄໍາມວນ (KM) 51ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 8)

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 66ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 1)

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 15ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫົວພັນ (HP) 55ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 7)

ຂ່າວລາວ