ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດໃໝ່ 2762ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດໃຫມ່ 1ຄົນ (31/03/2022)

ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດໃໝ່ 2762ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດໃຫມ່ 1ຄົນ (31/03/2022)

ມື້ນີ້ ສປປ ລາວ ລາຍງານ ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ໃນວັນພະຫັດ 31/03/2022 ໂດຍກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດທັງໝົດ 2.762 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +1 ຄົນ.

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 1345ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 10)

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 364ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 6)

– ຈໍາປາສັກ (CPS) 10ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 1)

– ສາລະວັນ (SRV) 51ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0 )

– ເຊກອງ (SK) 42ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອັດຕະປື (ATP) 69ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 40ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ວຽງຈັນ (VTo) 115ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 65ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT) 24ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອຸດົມໄຊ (ODX) 71ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຜົ້ງສາລີ (PSL) 86ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 154ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຊຽງຂວາງ (XK) 60ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຄໍາມວນ (KM) 128ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 1)

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 38ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 2)

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 41ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫົວພັນ (HP) 40ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 1)

ຂ່າວລາວ