ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດໃໝ່ພຽງ +1ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດລວມ 754ຄົນ (23/06/2022)

ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດໃໝ່ພຽງ +1ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດລວມ 754ຄົນ (23/06/2022)

ອັບເດດການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ປະຈໍາວັນຈັນ ວັນອັງຄານ 23/06/2022 ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ມື້ນີ້ 1 ຄົນ

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 1ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 0ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຈໍາປາສັກ (CPS) 0ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ສາລະວັນ (SRV) 3ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0 )

– ເຊກອງ (SK) 0ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອັດຕະປື (ATP) 0ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 0ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ວຽງຈັນ (VTo) 0ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 0ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT) 0ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ອຸດົມໄຊ (ODX) 0ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຜົ້ງສາລີ (PSL) 0ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ0 )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 0ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຊຽງຂວາງ (XK) 0ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຄໍາມວນ (KM) 0ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 0ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 0ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

– ຫົວພັນ (HP) 0ຄົນ, ( ນຳເຂົ້າ 0)

ຂ່າວລາວ