ປະເທດຈີນ ບັນຈຸວິຊາໄລສົດຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດໂຮງຮຽນ

ປະເທດຈີນ ບັນຈຸວິຊາໄລສົດຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດໂຮງຮຽນ

ໂຮງຮຽນອາຊີວະ ໃນເມືອງເຖິງຊົງ ມົນທົນຢູນານ ລ້ຳໜ້າ ບັນຈຸວິຊາ Live stream ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ຍ້ອນເລັງເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການໄລສົດ ເນື່ອງຈາກວ່າ Live stream ຫຼື ໄລສົດໃນປະເທດຈີນນັ້ນ ຖືວ່າເປັນອີກໜຶ່ງໃນການຫາເງິນເລີຍກໍວ່າໄດ້.

ແຕ່ວ່າການໄລສົດ, ການຫາເງິນ ບໍ່ແມ່ນວ່າໃຜໆເຮັດໄດ້ງ່າຍ ຖ້າເວົ້າບໍ່ເກັ່ງ, ບໍ່ມີລູກຫຼິ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ສົນໃຈ ແລ້ວຍອດຂາຍກໍບໍ່ປັງ!!!

ເຮັດໃຫ້ທາງການຈິນ ຕ້ອງໄດ້ເປີດວິຊາ Live stream ໄວ້ໃນບົດຮຽນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນມີທາງເລືອກໃນການສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍທາງໂຮງຮຽນອາຊີວະໃນເມືອງເຖິງຊົງ ມົນທົນຢູນານ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງທຸລະກິດເຄື່ອງປະດັບລາຍໃຫຍ່ ເພື່ອຝືກຄວາມສາມາດໃນການໄລສົດ ແລະບໍ່ໄດ້ຈັດພຽງແຕ່ຫຼັກສູດວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານເທົ່ານັ້ນ.

ແຕ່ຍັງຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດເຄື່ອງປະດັບຢົກທີ່ມີຊື່ສຽງນຳອີກດ້ວຍ.

ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ຈັດຫ້ອງໄລສົດທັງໝົດ 12 ຫ້ອງ ສຳລັບຝຶກສອນອອນລາຍ ແລະມີພຽງຫ້ອງດຽວ ສາມາດມີຍອດຂາຍສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 600,000 ຢວນ.

ເມື່ອນັກຮຽນທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ, ຈະໄດ້ອອກໄປປະເຊີນໂລກແຫ່ງການໄລສົດຕົວຈິງ ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດຈີນເກີດການຄັດສັນນັກໄລສົດໄປໂດຍປະລິຍາຍ ແລະເຮັດໃຫ້ຕ້ອງປັບປຸງຄອນເທັ້ນໃນການໄລ້ສົດໃຫ້ດີ ແລະໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ!

ເພື່ອເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງຂັນທັງນັກໄລ້ສົດໃນການຄ້າ ແລະແຂ່ງກັບນັກຮຽນທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມມາແລ້ວ ເອີ້ນໄດ້ວ່າ ຈະເປັນການໄລສົດມືອາຊີບ ຕ້ອງຜ່ານການຝຶກຝົນຫຼາຍຫຼາຍເລີຍລະ.

cr: ນັກທຸລະກິດມືໃຫ່ມ

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ