ເປີດເຜີຍຊີວິດໜຸ່ມເຈົ້າຂອງຄວາມສູງ 2ແມັດ ອາຍຸພຽງ21ປີ

ເປີດເຜີຍຊີວິດໜຸ່ມເຈົ້າຂອງຄວາມສູງ 2ແມັດ ອາຍຸພຽງ21ປີ

ຊາຍຫນຸ່ມເຈົ້າຂອງຄວາມສູງກວ່າ 2 ເເມັດ ເປີດເຜີຍເຖີງຊີວິດທີ່ຜ່ານມາວ່າຖືກຫມູ່ເພື່ອນທີ່ໂຮງຮຽນເຍາະເຍີ້ຍສາລະພັດ ເຫດການຈາກຄວາມສູງຜິດປົກກະຕິນີ້ ລ່າສຸດເຂົາເຂົ້າໃກ້ຄວາມຝັນສູງສຸດ ຄືເປັນຄົນທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ

ມູຫະມັດ ຊາຍຫນຸ່ມໄວ 21 ປີຊາວປາກີດສະຖານ ເຜີຍເຖີງຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຕື່ນເຕັ້ນຫລາຍທີ່ໄດ້ເປັນຄົນທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ຄວາມສູງຂອງຕົນນີ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ມູຫະມັດເລົ່າວ່າເຂົາເປັນລູກຄົນຫລ້າທ້ອງຂອງຄອບຄົວ ມີພີ່ນ້ອງທັງຫມົດ 5 ຄົນ ພໍ່ຊື່ມູອຳມັດ ອາຊິມ ແມ່ຊື່ພາວີນ ເຊີ່ງທຸກຄົນໃນບ້ານມີຄວາມສູງທີ່ຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິທົ່ວໄປ ແຕ່ກັບເຂົາກັບກາຍເປັນຄົນທີ່ສູງທີ່ສຸດໄປ

ເຖີງວ່າຄົນໃນຄອບຄົວທັງພໍ່ ແມ່ ພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາຈະຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈກັບຄວາມສູງອັນເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາ ແຕ່ມູຫະມັດກັບພົບວ່າມັນເລີ່ມເປັນປັນຫາຫລາຍຂື້ນເມື່ອເຂົາເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ເຂົາເລົ່າວ່າຖືກຫມູ່ເພື່ອນທີ່ໂຮງຮຽນເຍາະເຍີ້ຍ ເນື່ອງຈາກໃນໄວນັ້ນຄວາມສູງຂອງເຂົາເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໄວ

ເຖີງເຂົາຈະຖືກຫມູ່ເພື່ອນເຍາະເຍີ້ຍ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມສູງຂອງເຂົາ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເລີ່ມເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງສື່ຕ່າງໆ ທັງໃນປະເທດແລະນານາຊາດ ເຂົາຈື່ງໃຊ້ຈັງຫວະນີ້ສະຫມັກເຂົ້າທີມຄິກເກດທັນທີຫລັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ເພື່ອຫວັງໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຫລາຍຂຶ້ນໃຫ້ຄົນທົ່ວໂລກ ໃນຖານະນັກກີລາຄິກເກດທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ

ຂ່າວລາວ