ທ່ານ ນາງ ວາລີ  ໂພສໄວ້ການເປັນຜູ້ແທນທີ່ດີ ຕ້ອງເປັນຜູ້ເສຍ​ສະ​ລະ ມີອຸດົມການ ກ້າຫານທີ່ຈະສະເຫນີຄວາມຈິງ

ທ່ານ ນາງ ວາລີ ໂພສໄວ້ການເປັນຜູ້ແທນທີ່ດີ ຕ້ອງເປັນຜູ້ເສຍ​ສະ​ລະ ມີອຸດົມການ ກ້າຫານທີ່ຈະສະເຫນີຄວາມຈິງ

ທ່ານ ປອ. ນາງ ວາລີ ເວດຊະພົງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານສະພາອຸດສະຫະກຳ ແລະການຄ້າ ໄດ້ໂພສ ທັດສະນະສ່ວນໂຕວ່າ

ປະສົບການ 5 ປີ ຂອງການເປັນຜູ້ແທນ ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫລາຍຢ່າງ ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນຫາ ຂອງບ້ານຂອງເມືອງ ບັນຫາ ຂອງ ປະຊາຊົນ ທັງນ້ອຍທັງໃຫຍ່ ມາກມາຍກ່າຍກອງ ບາງບັນຫາ ກໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ແລະບາງບັນຫາກໍບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນບຶດນຶ່ງຍາມດຽວ ເຊິ່ງໃນການແກ້ໄຂໄດ້ແລະບໍ່ໄດ້ນັ້ນ ທຸກຢ່າງຈະມີເຫດຜົນໃນໂຕຂອງມັນ.

ການເປັນຜູ້ແທນທີ່ດີ (ໃນທັດສະນະສ່ວນຕົວ) ຕ້ອງ ເປັນຜູ້ເສັຍສະລະ ເຮັດວຽກແບບມີອຸດົມການ ກ້າຫານທີ່ຈະສະເຫນີຄວາມຈິງ ເຖິງຄວາມຈິງທີ່ສະເຫນີໄປນັ້ນ ບາງຄັ້ງອາດຈະມີຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງແດ່ ກໍຕ້ອງໄດ້ຍອມ ໃນເມື່ອໄດ້ຕັດສິນໃຈໂດດລົງສະຫນາມມາເປັນຕົວແທນຂອງ ປະຊາຊົນແລ້ວ

ຕ້ອງປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເຕັມກຳລັງໃນທຸກວຽກທີ່ຕົນເອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຫນ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນເອງໃນຖານະຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ເພື່ອເສີມສ້າງຍົກສູງບົດບາດໃຫ້ອົງການນີຕິບັນຍັດມີພາລະບົດບາດສູງເດັ່ນຂື້ນ ໃນສັງຄົມ ໃຫ້ສົມກັບວ່າອົງການນິຕິບັນຍັດແມ່ນເວທີຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນອຳນາດຂອງ ປະຊາຊົນ ຢ່າງແທ້ຈິງ

ຂ່າວລາວ