ຂ່າວດີມາແລ້ວ…ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

ຂ່າວດີມາແລ້ວ…ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

ຂ່າວດີມາແລ້ວ…ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

ພະນັກງານຄົ້ນຄວ້າຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ (Research and Development Officer): 02 ຕຳແໜ່ງ

ພະນັກງານການຕະຫລາດ (Marketing Officer): 01 ຕໍາແໜ່ງ

ພະນັກງານຂາຍຜະລິດຕະພັນ (Sale Officer): 03 ຕໍາແໜ່ງ

ພະນັກງານອອກແບບ (Graphic Designer): 01 ຕໍາແໜ່ງ

ພະນັກງານຖ່າຍທໍາ-ຕັດຕໍ່ວີດີໂອ (Video Creator): 01 ຕໍາແໜ່ງ

ເປີດຮັບສະໝັກນັບແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງວັນທີ 24/03/2021!!

ສໍາລັບລາຍລະອຽດເງື່ອນໄຂ ແລະ ຊ່ອງທາງການສະໝັກ ຕາມລາຍລະອຽດດ້ານລຸ່ມ:

https://www.ldblao.la/job_vacancy.php

ສໍາລັບລາຍລະອຽດເງື່ອນໄຂ ແລະ ຊ່ອງທາງການສະໝັກ ຕາມລາຍລະອຽດດ້ານລຸ່ມ:
https://www.ldblao.la/job_vacancy.php

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ (LDB)

ຊື່ສັດ ໝັ້ນຄົງ ໂປ່ງໃສ ທັນສະໄໝ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ: 021 213 300 – 03 FB Fanpage: LDB Bank

ຂ່າວລາວ