ເຊັນສັນຍາ ປັບປຸງແລະຍົກລະດັບ ເສັ້ນທາງເລກທີ 13ໃຕ້ ມູນຄ່າ 17,5ລ້ານໂດລາ

ເຊັນສັນຍາ ປັບປຸງແລະຍົກລະດັບ ເສັ້ນທາງເລກທີ 13ໃຕ້ ມູນຄ່າ 17,5ລ້ານໂດລາ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 11 ມີນາ 2021 ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາ ຮັບເໝົາ ໂຄງການປັບປຸງ ແລະສ້ອມແປງທາງ 13 ໃຕ້ ຊ່ວງສັນຍາ 1 ກິໂລແມັດ 71 ຫາ ກິໂລແມັດ 111 ລວມຍາວ 40 ກິໂລແມັດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ; ລະຫວ່າງ ກົມຂົວທາງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ກັບຜູ້ຮັບເໝົາ ບໍລິສັດJoint Venture of Thang Long Joint Stock Corporation ແລະ ບໍລິສັດສຸພາພອນ ກໍ່ສ້າງ ສໍາຫລວດ-ອອກແບບ ແລະ ຂົວທາງຈໍາກັດຜູ້ດຽວ.ພິທີ່ດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມຂົວທາງ ກະຊວງ ຍທຂ

ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງທາງ 13 ໃຕ້ (ໄລ​ຍະສັນຍາ 1) ກິໂລແມັດ (ກມ) 71 ຫາ ກມ 111 ມີ ຄວາມຍາວ 40 ກມ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງທາງ 13 ໃຕ້ ແຕ່ ກມ 71 (ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ) ຫາ ກມ 346 (ແຂວງຄໍາມ່ວນ) ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 275 ກມ, ຊຶ່ງໃດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ໄລ​ຍະສັນຍາ, ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕ່ຳ ຈາກ 3 ສະຖາ ບັນຄື: ທະນາຄານໂລກ (WB), ທະນາຄານລົງທຶນເອີຣົບ (EIB), ທະນາຄານການລົງທຶນໂຄງລ່າງ ພື້ນຖານອາຊີ (AIB) ແລະ ງົບປະມານຈາກກອງທຶນທາງ ລວມທັງໝົດ 157,5 ລ້ານໂດລາ, ໃນນີ້ຄ່າ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງເສັ້ນ ທາງ 275 ກມ ຈໍານວນ 125 ລ້ານໂດລາ, ຄ່າຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ເວນຄືນທີ່ດິນ 1,7 ລ້ານໂດລາ, ຄ່າວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາ 5 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຄ່າບູລະນະຮັກສາ 25,8 ລ້ານໂດລາ, ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນ 10 ປີ ແຕ່ປີ 2021-2031, ໃນນີ້ ໄລຍະກໍ່ສ້າງ 2-3 ປີ ແລະ ບູລະນະຮັກສາ 7-8 ປີ.

ໂຄງການນີ້ຈຸດປະສົງ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຕອນທາງດັ່ງກ່າວໃຫ້ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກ ບັນທຸກ ໄດ້ 11 ໂຕນ/ເພົາ ໂດຍການຍົກລະດັບໂຄງສ້າງຂອງທາງໄລ​ຍະທີ່ຕໍ່​າທີ່ມີນໍ້າຖ້ວມໃນໄລຍະ ຜ່ານມາ, ຂະຫຍາຍໜ້າທາງເກົ່າໃຫ້ກວ້າງອອກຕື່ມ, ເສີມຄວາມແຂງແກ່ນ ໂດຍການເສີມຊັ້ນພື້ນທາງອີກ 10-20 ຊມ ແລະ ປູທັບໜ້າທາງດ້ວຍຢາງຂົວ, ສໍາລັບໄລຍະສັນຍາ 1 ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ ກມ 71 ຫາ ກມ 111, ລວງຍາວ 40 ກມ, ແມ່ນນໍາໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານໂລກ ເພື່ອປັບປຸງຍົກລະດັບຈຸດນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ຂະຫຍາຍໜ້າທາງເກົ່າ ຈາກ 9 ແມັດ ເປັນ 12 ແມັດ, ມີ 2 ຊ່ອງທາງຈາລະຈອນ (2X3,5 ມ) ແລະ ບ່າທາງເບື້ອງລະ 2,5 ມ ພ້ອມທັງກໍ່ສ້າງຂົວໃໝ່ 2 ແຫ່ງ ແທນໃສ່ຈຸດເກົ່າ ລວງຍາວແຫ່ງລະປະ ມານ 25 ມ, ກ້ວາງ 12 ມ, ໂຄງສ້າງທາງ ແມ່ນໄດ້ອອກແບບເປັນໜ້າທາງແບບປູຢາງຂົ້ວ (ເບຕົງອັສ ຟານ) ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາບໍລິສັດຮັບເໝົາໂດຍການປະມູນສາກົນໃນ ຮູບແບບສັນຍາແບບມອບເໝົາຄື ຜູ້ຮັບເໝົາຈະເປັນຜູ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງສໍາເລັດພາຍໃນ 2 ປີ ແລະ ສືບຕໍ່ບູລະນະຮັກສາໄປ ຕື່ມອີກ 8 ປີ, ຈຶ່ງມອບໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ.

ມູນຄ່າຂອງສັນຍາຜ່ານການປະມູນ ສໍາລັບສັນຍານີ້ແມ່ນ 17,5 ລ້ານໂດລາ, ສ່ວນຮູບການຊໍາ ລະໃຫ້ແກ່ໂຄງການແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະຄື: ໄລຍະທີ 1: ແມ່ນໄລຍະດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ 2 ປີ, ມີມູນ ຄ່າປະມານ 14 ລ້ານໂດລາ ໂດຍແມ່ນທະນາຄານໂລກເປັນຜູ້ຊຳລະ, ໄລຍະທີ 2: ແມ່ນໄລຍະການນໍາໃຊ້ ແລະ ບູລະນະຮັກສາເສັ້ນທາງ 8 ປີ, ແບ່ງຈ່າຍເປັນງວດໆ ໂດຍນໍາໃຊ້ເງິນຈາກກອງທຶນທາງ (ຂອງ ລັດຖະບານລາວ) ຈໍານວນ 3,5 ລ້ານໂດລາ.

ຂ່າວລາວ