ຜູ້ກ່ຽວອອກມາຊີ້ແຈງ ຈາກກໍລະນີມີຂ່າວທາງອອນລາຍວ່າມີຜູ້ແພ້ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ຜູ້ກ່ຽວອອກມາຊີ້ແຈງ ຈາກກໍລະນີມີຂ່າວທາງອອນລາຍວ່າມີຜູ້ແພ້ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ຈາກກໍລະນີມີຂ່າວທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍວ່າມີຜູ້ແພ້ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ທີ່ເປັນຜື່ນແດງທົ່ວຕົນໂຕນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຈິງ ຜູ້ກ່ຽວແມ່ນມີອາການແພ້ຢາ ແຕ່ເປັນຢາປິ່ນປົວພະຍາດປະຈຳໂຕຂອງຜູ້ກ່ຽວເອງ ເຊິ່ງອາການທີ່ເກີດຂື້ນກັບຜູ້ກ່ຽວເປັນຜົນຂ້າງຄຽງຈາກການໃຊ້ຢາດັ່ງກ່າວ. ປະຈຸບັນຜູ້ກ່ຽວອາການດີຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ອອກໂຮງໝໍໃນວັນທີ 16 ມີນານີ້ ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າຜູ້ກ່ຽວບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ເທື່ອ.

ລ່າສຸດຜູ້ກ່ຽວອອກມາຊີ້ແຈງ ແຊຮ໌ບອກຕໍ່ໆກັນກໍລະນີມີຂ່າວທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍວ່າມີຜູ້ແພ້ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ເປັນຜື່ນແດງທົ່ວຕົນໂຕນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຈິງ(ເບີ່ງຄຼິບຊີ້ແຈ້ງ)

ປະຈຸບັນຫຼາຍປະເທດໃນໂລກໄດ້ນຳໃຊ້ວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວີດ19 ຄຽງຄູ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສຳລັບລາວ ໄດ້ເລີ້ມສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວີດ19 ໄລຍະທໍາອິດໃຫ້ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເປັນກຸ່ມສ່ຽງນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງຄື: ພະນັກງານແພດທີ່ເຮັດວຽກງານບໍລິການຢູ່ໂຮງໝໍ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ, ພະນັກງານຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຈຸດຜ່ານແດນເຊິ່ງເປັນຈຸດທຳອິດທີ່ມີຜູ້ເດີນທາງຈາກຕ່າງປະເທດຜ່ານເຂົ້າມາລາວ, ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນລວມທັງບັນດາໂຮແຮມທີ່ນຳໃຊ້ເປັນບ່ອນຈຳກັດບໍລິເວນ. ນອກຈາກກຸ່ມຄົນທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊີນ ຈະຕ້ອງໄດ້ນຳສະເໜີຫາຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂຕາມເງື່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງ.

ປະຈຸບັນທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບການສັກວັກຊິນເຂັ້ມທໍາອິດແລ້ວ ທັງໝົດ 31.046 ຄົນ ໂດຍນໍາໃຊ້ວັກຊິນຈາກບໍລິສັດຊີໂນຟາມຂອງຈີນ ແລະສະປຸດນິກຟາຍຂອງຣັດເຊຍ ໃນນີ້ມີແພດໝໍໄດ້ຮັບວັກຊິນແລ້ວຫລາຍກວ່າ 10.000 ຄົນ, ພະນັກງານປະຈໍາດ່ານເກືອບ 17.000 ຄົນ, ຜູ້ເດີນທາງອອກໄປຕ່າງປະເທດ 430 ຄົນ, ອາຍຸ 60 ປີຂື້ນໄປ 122 ຄົນ, ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວ 23 ຄົນ ແລະກຸ່ມອື່ນໆ 2.550 ກວ່າຄົນ.

ຂ່າວລາວ