ສາວປະກາດຫາຮັກແທ້ ຂໍຄົນທີ່ມັກໃນໜວດຂອງລາວ ພ້ອມຫາໜຸ່ມຄູ່ໃຈທີ່ຮັບໃນສ່ວນນີ້ໄດ້

ສາວປະກາດຫາຮັກແທ້ ຂໍຄົນທີ່ມັກໃນໜວດຂອງລາວ ພ້ອມຫາໜຸ່ມຄູ່ໃຈທີ່ຮັບໃນສ່ວນນີ້ໄດ້

ເປີດຊິວີດຂອງຍີງສາວ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍແຖຫນວດຕົວເອງຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 15 ປີ ເພາະຫນວດເຄົາຄືສີ່ງຈຳເປັນຂອງເຂົາ ພ້ອມຫາຫນຸ່ມຄູ່ໃຈທີ່ຮັບໃນສ່ວນນີ້ຂອງລາວໄດ້

ຍີງສາວໄວອາຍຸ 27ປີ ຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ເລົ່າເຖີງທີ່ມາຂອງການຈົ່ງຫນວດຂອງຕົວເອງວ່າ ລາວເລີ່ຍຈົ່ງໃຫ້ຫນວດຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 15ປີ ເລີຍຕັດສີນໃຈປ່ອຍມັນໄວ້ຢ່າງນັ້ນຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ ແຕ່ແມ່ຂ້ອຍບໍ່ມັກ ແລະ ບອກໃຫ້ແຖອອກຢູ່ເລື່ອຍໆ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ສົນໃຈ

ປັດຈຸບັນ ສາວຄົນນີ້ໄດ້ປະກາດຫາຫນຸ່ມຄູ່ໃຈທີ່ຈະມາໃຊ້ຊິວີດຄູ່ນຳກັນ ໂດຍພຽງມີເງື່ອນໄຂຄືຕ້ອງຮັບໃນຫນວດຂອງລາວໄດ້ ເພາະລາວປະຕິເສດທີ່ຈະບໍ່ແຖຫນວດຕະຫລອດຊິວີດ

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ສາວຄົນນີ້ມີຫນວດເຄົາທີ່ຫລາຍກວ່າຜູ້ຍີງປົກກະຕິອາດເປັນເພາະເລື່ອງຮອກມອນ ເຊີ່ງເປັນຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍ

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ