ເກີດອຸບັດຕິເຫດຢູ່ທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ໃນວັນທີ 02 ເມສາ 2021

ເກີດອຸບັດຕິເຫດຢູ່ທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ໃນວັນທີ 02 ເມສາ 2021

ໃນວັນທີ 02 ເມສາ 2021, ທີ່ທາງດ່ວນໄດ້ເກີດອຸປະຕິເຫດລົດປິ້ນຕຳຮາວກັນຕົກ, ຜູ້ຂັບຂີ່ເມື່ອຍແລ້ວຂັບເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຫຼັບໃນ, ມີຜູ້ຮັບບາດເຈັບ.

ສະພາບການເກີດອຸປະຕິເຫດ: ໃນວັນທີ 02 ເມສາ 2021, ຕອນທ່ຽງເວລາປະມານ 14:45 ຢູ່ທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ, ທິດທາງໄປທາງວັງວຽງ, ມີລົດບັນທຸກຄັນ 1 ປິ້ນທີ່ທາງແຍກອ່າງນຳ້ງື່ມ (ຢູ່ຈຸດk92)

ຜູ້ຂັບຂີ່ເມື່ອຍແລ້ວຂັບເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຫຼັບໃນ. ອີງຕາມວິດິໂອຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຜູ້ຂັບຂີ່ບໍ່ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຫັກພວງມະໄລລົບ, ເຮັດໃຫ້ຕຳກັບຮາວກັນຕົກໂດຍກົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລົດປິ້ນຂວມ

ເມື່ອພະນັກງານໄປເຖີງສະຖານທີ່ເກີດເຫດກໍ່ບໍ່ພົບຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ, ອີງຕາມຄາບເລືອດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ສະຖານທີ່ເກີດເຫດຄາດວ່າມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ອີງຕາມວິດິໂອຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບແມ່ນມີລົດທຽວທາງຮັບໄປແລ້ວ, ປະຈຸບັນພະນັກງານທາງດ່ວນກຳລັງປະສານກັບຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ເພື່ອຫາຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານທີ່ປະສົບອຸປະຕິເຫດຄັ້ງນີ້.

ບໍລິສັດທາງດ່ວນ ລາວ-ຈີນ ຂໍປະຊາສຳພັນຫານັກຂັບຂີ່ທຸກທ່ານ, ການເກີດອຸປະຕິເຫດຄັ້ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບບົດຮຽນຄື: ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂັບຂີ່ໃນຂະນະທີ່ອິດເມື່ອຍ, ຖ້າຫາກຜູ້ຂັບຂີ່ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ, ມີອາການອິດເມື່ອຍ, ຫິວນອນ ຫຼື ບໍ່ມີສະຕິ, ແນະນຳບໍ່ໃຫ້ຂັບຂຶ້ນທາງດ່ວນ.

ຂ່າວລາວ