ຂ່າວດ່ວນ…ນັກສຶກສາຕິດເຊື້ອ​ໂຄວິດ​-19 ມີນັກສຶກສາ 2ຄົນໄດ້ສໍາພັດກັບຜູ້ກ່ຽວ(ກໍາລັງໄປກວດເຊື້ອ).

ຂ່າວດ່ວນ…ນັກສຶກສາຕິດເຊື້ອ​ໂຄວິດ​-19 ມີນັກສຶກສາ 2ຄົນໄດ້ສໍາພັດກັບຜູ້ກ່ຽວ(ກໍາລັງໄປກວດເຊື້ອ).

ອີງຕາມ ການແຈ້ງລາຍງານຂອງນາງ ມອນມີນາ ສຸດທິດາ ນັກສຶກສາຂາການຕະຫລາດ ຫ້ອງ MK472 ຄັ້ງວັນທີ່20/4/2021.

ໃນນາມຮອງຫົວຫນ້າພາກວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນລາຍງານມາຍັງທ່ານ ຄະນະບໍດີ ຄະນະ ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບຜົນການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 19 ຂອງນັກສຶກສາພາກວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະ ກິດ ຊື່ນາງ ມອນມີນາ ສຸດທິດາ ນັກສຶກສາຂາການຕະຫລາດ ປີ 4 ຫ້ອງ MC4/2 ໂດຍຜູ້ກ່ຽວໄດ້ໄປສໍາພັດກັບຜູ້ ຕິດເຊື້ອມາແຕ່ສະຫວັນນະເຂດທີ່ມີຜົວເປັນຄົນໄທ

ໂດຍມີນັກສຶກສາ ທີ່ຮຽນຢູ່ຫ້ອງດຽວກັນ 2 ຄົນໄດ້ສໍາພັດກັບຜູ້ ກ່ຽວ ປະກອບມີ: ນາງ ຈິນຕະນາ ໄຊຍະສານ ແລະ ທ້າວ ບຸນຫນັກ ແກ້ວປະເສີດ ຫ້ອງ MC4/2 (ເຊິ່ງພວກຜູ້ກ່ຽວ ກໍາລັງໄປກວດເຊື້ອ).

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽນລາຍງານມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ພິຈາລະນາຕາມທາງຄວນດ້ວຍ.

ຂ່າວລາວ