ພໍ່ໝົດຫົນທາງສູ້ ເຮືອນກໍາລັງຊິຖືກຍຶດ ລູກສາວຊວນຄອບຄົວປິດຊີບໜີບັນຫາ

ພໍ່ໝົດຫົນທາງສູ້ ເຮືອນກໍາລັງຊິຖືກຍຶດ ລູກສາວຊວນຄອບຄົວປິດຊີບໜີບັນຫາ

ເອີ້ນໄດ້ວ່າ ເປັນເລື່ອງເສົ້າທີ່ຄວາມສະເທືອນໃຈບໍ່ໜ້ອຍ ເມື່ອລູກສາວອາຍຸພຽງ 9ປີ ເຫັນບັນຫາຂອງພໍ່ໝົດທາງອອກ ຈຶ່ງຊວນໄປປິດຊີວິດ ພ້ອມບອກ ເກີດຊາດໜ້າອາດດີກວ່ານີ້ກໍ່ເປັນໄດ້.

ເຫດການທີ່ແອັດກ່າວມາຂ້າ່ງເທິງແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ປະເທດເພື່ອບ້ານແຕ່ແອັດເຫັນວ່າມັນເປັນເລື່ອງໃກ້ຕົວ ແລະ ມັນອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນທຸກສັງຄົມ ຈຶ່ງຢາກຍົກເອົາເລື່ອງນີ້ ມາເປັນອຸທາຫອນ ເຕືອນໃຈ ເຕືອນສະຕິໃຫ້ທຸກຄົນຄິດໃຫ້ດີ ກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈເຮັດສິ່ງໃດລົງໄປ.

ໂດຍເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາມາເລົ່າໍ່ໂດຍໄທບ້ານດຽວກັນວ່າ ຄອບຄົວນີ້ມີນໍາກັນ 5ຄົນ ລູກ 3 ແລະ ພໍ່ແມ່ ທັ້ງນີ້ ແມ່ເກີດປ່ວຍ ແລະ ເສຍຊີວິດ ເຫຼືອພຽງ 4ພໍ່ລູກ ເຊິ່ງຜູ້ເປັນພໍ່ມີອາຊີບຮັບຈ້າງທົ່ວໄປ ສ່ວນບູກທັງ 3ຄົນກໍ່ຍັງຮຽນຢູ່ ຄອບຄົວນີ້ ມີຖານະຍາກຈົນ ອົດມື້ກິນມື້.

ແຕ່ໃນຊ່ວງເວລາທຸກຍາກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຊາວບ້ານ ແລະ ຜູ້ໃຈບຸນທັງຫຼາຍ ທັງອາຫານການກິນ ແລະ ບ່ອນຢູ່ອາໄສ. ແຕ່ອານິຈາ ເມື່ອ 10ເດືອນຜ່ານມາ ເຮືອນທີ່ 4ພໍ່ລູກອາໄສຢູ່ນັ້ນ ກໍາລັງຈະຖືກຍຶດ ຍ້ອນບັນຫາຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕົນບໍ່ໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ(ແອັດບໍ່ຂໍລົງລາຍລະອຽດ) ແຖມຕ້ອງໃຊ້ໜີ້ ທີ່ຕົນບໍ່ໄດ້ກໍ່ເຖິງ 4ແສນບາດ.

ແຕ່ສິ່ງທີ່ສະເທືອນໃຈ ແລະ ບີບຫົວໃຈເຫຼືອເກີນ ແມ່ນຄໍາເວົ້າຂອງລູກສາວໄວ 9ປີ ເຊິ່ງພໍ່ເລົ່າໄວ້ວ່າ: ລູກສາວຮັບຊາບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຍ່າງມາເວົ້າກັບຕົນເອງວ່າ ພໍ່ເຮົາມາຈົບຊີວິດກັນໝົດຄອບຄົວເລີຍເບາະ ຈຶ່ງຊີຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມລໍາບາກ ແລະ ໄດ້ໄປເກີດໃໝ່ ມັນອາດຈະດີກວ່ານີ້, ເຊິ່ງຄໍາເວົ້າເນີ້ເຮັດໃຫ້ພໍ່ຕົກໃຈ ແລະ ເວົ້າກັບລູກສາວຄືນວ່າ ຢ່າຍອມແພ້ ຢ່າທໍ້ຖອຍ ຍັງມີຫົນທາງທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ໄດ້.

ສິ່ງທີ່ເລົ່າມາທັງໝົດ ພຽງຢາກເປັນກໍາລັງໃຈ ຢາກໃຫ້ທ່ານທີ່ປະສົບກັບບັນຫາຢູ່ ພ້ອມຕໍ່ສູ້ກັບມັນ ຄິດບວກໄວ້ ເພາະທຸກບັນຫາ ມີທາງອອກສະເໝີ.

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ