ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈໍານວນ +75ຄົນ ໃນວັນທີ 27 ເມສາ 2021

ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈໍານວນ +75ຄົນ ໃນວັນທີ 27 ເມສາ 2021

ນທີ 27.04.2021 ສປປ ລາວ 🇱🇦 ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດທັງໝົດ ຈໍານວນ + 75 ຄົນ, ຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມລວມ 511 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 0 ຄົນ.

– ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 331 ຄົນ (ໃໝ່ 59)

– ແຂວງຈຳປາສັກ 70 ຄົນ (ໃໝ່ 8 , ສຳລັບຄົນເຈັບແຂວງເຊກອງ ແມ່ນ ນອນປິ່ນປົວຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ)

– ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 19 ຄົນ (ໃໝ່ 1)

– ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 14 ຄົນ (ໃໝ່ 1)

– ແຂວງວຽງຈັນ 8 ຄົນ (ໃໝ່4)

– ແຂວງຫຼວງພະບາງ 2 ຄົນ (ໃໝ່ 1)

– ຊຽງຂວາງ 1 (ໃໝ່ 1)

ທຸກບ່ອນທຸກສະຖານທີ່ລ້ວນແແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂໍເປັນໜຶ່ງແຮງໃຈ ສົ່ງໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທຸກໆທ່ານ ຈົ່ງ ສູ້ໆ

ຂ່າວລາວ