ກວດຄັ້ງທຳອິດບໍ່ພົບ ກວດຄັ້ງທີ່ສອງຈຶ່ງພົບເຊື້ອໂຄວິດ ໃຜໃກ້ສິດແມ່ນໃຫ້ກັກຕົວດ່ວນ

ກວດຄັ້ງທຳອິດບໍ່ພົບ ກວດຄັ້ງທີ່ສອງຈຶ່ງພົບເຊື້ອໂຄວິດ ໃຜໃກ້ສິດແມ່ນໃຫ້ກັກຕົວດ່ວນ

ຈາກເຟສບຸກສ່ວນຕົວ Nattakone Anachack ໄດ້ໂພສວ່າ: ຕອນນີ້ຜົນກວດຄັ້ງທີ່ສອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນບວກຄືມີການຕິດເຊື່ອcovidຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ກ່ອນອຶ້ນໝົດຕອງຂໍໂທດສັງຄົມຄອບຄົວຍາດພີນ້ອງຄົນອອ້ມຂາງທຸກຄົນເຊື່ອວ່າບໍ່ມີໃຜຢາກໃຫ້ເກີດເລືອງແບບນີ້ກັບໂຕເອງຂ້າພະເຈົ້າກະບໍ່ຄິດບໍ່ຝັນວ່າຊາດນີ້ຈະໄດ້ເຈີກັບໂຕຂໍໃຫ້ພະເຈົ້າຄຸ້ມຄອງທຸກຄົນຍ່າສຸເປັນຄືຂ້າພະເຈົ້າຕອນນີ້ແມ່ນໄດ້ນອນກັກໂຕຕໍ່ໃນໂຮງໜໍເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວຕໍ່ໄປ

(ອາການໂດຍລວມແມ່ນບໍ່ສະແດງອາການໄດໆມີອາການເມື່ອຍເລັກນ້ອຍ)

ຂອບໃຈທຸຸກກຳລັງໃຈຈາກທຸກຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າຍັງມີຫຼາຍຄົນທີເປັນຫວງຂອບໃຈທຸກຄົນຂໍໃຫ້ປອດໄພໝົດສຸຜູ້ຊຸຄົນຂໍໃຫ້ເປັນແຕ່ຂ້ອຍທີໂຊກຮາຍເທີດຍ່າໄປຕິດຄົນອຶ້ນເລີຍ

ຂ່າວລາວ