ຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີທຳອິດຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ປິ່ນປົວຫາຍດີ ແລະ ອອກໂຮງໝໍແລ້ວ

ຜູ້ຕິດເຊື້ອກໍລະນີທຳອິດຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ປິ່ນປົວຫາຍດີ ແລະ ອອກໂຮງໝໍແລ້ວ

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 26/05/2021 ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງເປັນກໍລະນີທຳ ອິດຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດີ ແລະ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນຳຂອງກົມປິ່ນປົວ ແລະຄະນະສະເພາະກິດ.

ພ້ອມທັງປະຕິບັດການຈຳກັດບໍລິເວນຕົນຢູ່ເຮືອນໃຫ້ຄົບ 14 ວັນຕາມຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກຢ່າງເຄັງຄັດ, ພາຍຫລັງໄດ້ເຂົ້າແຍກປ່ຽວປິ່ນປົວແຕ່ວັນທີ 27 ເມສາຜ່ານມາ ມາຮອດວັນທີ 26 ພຶດສະພາ ເປັນເວລາ 29 ວັນ.

ຂໍຊົມເຊີຍນຳທິມແພດ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປິ່ນປົວ, ເບິ່ງແຍງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຈົນດີ, ຂໍຊົມເຊີຍແລະຮູ້ຄຸນຢ່າງສູງນຳທຸກໆພາກສ໋ວນທີ່ປະກອບສ່ວນໃນທຸກໆດ໊ານຈົນເຮັດໃຫ້ໂຮງໝໍແຂວງມີຜົນສຳເລັດຢ່າງສະຫງ່າງາມ.

ຂ່າວລາວ