ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນໄຟເຊີ້ (Pfizer) ຈຳນວນ 100.620ໂດສ ໃນໄວໆນີ້

ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນໄຟເຊີ້ (Pfizer) ຈຳນວນ 100.620ໂດສ ໃນໄວໆນີ້

ກຽມຄວາມພ້ອມຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄັ້ງຕໍ່ໄປຈາກ COVAX “ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຕູ້ແຊ່ແຂງທາງການແພດ ທີ່ມີຄວາມສາມາດເກັບຮັກສາວັກຊີນ (Pfizer) ໃຫ້ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມ -70 °C ຈໍານວນ 03 ເຄື່ອງ.

ອົງການອະນາໄມໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບຕູ້ແຊ່ UCC (Ultra Cold Chain) ດັ່ງກ່າວໃຫ້ ຂະແໜງກັນພະຍາດດ້ວຍວັກຊີນ, ສູນສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ຜ່ານການສະໜັບສະໜູນຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຢຍລະມັນ (BMG)

ໃນຊ່ວງ 02-03 ເດືອນທີ່ຜ່ານ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມີການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນວຽກງານການແຈກຢາຍວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19,

ຮອດວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2021, ຕົວເລກຈໍານວນວັກຊີນທີ່ຖືກສັກໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນທີ່ນອນໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນ 885,694 ໂດສ (ເຂັມທໍາອິດ 658,377 ແລະ ເຂັມທີສອງ 277,317)

ດ້ວຍຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເອງ ກໍ່ມີແຜນທີ່ຈະສູ້ຊົນສັກວັກຊີນໃຫ້ໄດ້ 50% ຂອງຈຳນວນພົນລະເມືອງທັງໝົດພາຍໃນປີ 2021

ສປປລາວ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນໄຟເຊີ້ (Pfizer) ຈຳນວນ 100.620 ໂດສໃນໄວໆນີ້, ເຊິ່ງວັກຊີນດັ່ງກ່າວມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີການບັນຈຸເພື່ອເກັບຮັກສາດ້ານປະສິດທິພາບໃນລະບົບຕູ້ແຊ່ UCC ແບບສະເພາະ

ຂ່າວລາວ