ຊົມເຊີຍນໍ້າໃຈຄົນລາວ ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງກິນເລັກໆນ້ອຍໆໃຫ້ 2ເຖົ້າກັບຫຼານນ້ອຍ

ຊົມເຊີຍນໍ້າໃຈຄົນລາວ ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງກິນເລັກໆນ້ອຍໆໃຫ້ 2ເຖົ້າກັບຫຼານນ້ອຍ

ມີເລື່ອງຊິເລົ່າໄຫ້ຟັງ ທຸກໆເຊົ້າແລະທຸກໆແລງຈຳປາຈະມັກຍາມອອກກຳລັງແລະສັງເກດໄປນຳທາງ ​ມີທົ່ງນາແລະຕຸບນ້ອຍໆແຄມທາງຢູ່ກັນ 2 ເຖົ້າກັບຫລານ ຈຳປາມັກເອີ້ນຖາມທັກທາຍທຸກໆມື້

ເພີ່ນກະມີນິໃສດີຕາມພາສາຄົນມີອາຍຸ ມີມື້ຫນື່ງຖຽງນາໄກ້ກັນຂ້າງົວແລະຕົກພູດຊີ້ນ ຈຳປາກະກາຍມາຄືທຸກເຊົ້າປົກກະຕິແລະຖາມວ່າພໍ່ໄຫຍ່ແມ່ໄຫຍ່ບໍ່ໄດ້ໄປຊື້ພູດຊີ້ນນຳເຂົາບໍ່ ​ລາວຕອບວ່າບໍ່ມີເງີນດອກລູກແລະຈຳປາກະແນມເຫັນເຫັດບົດປົນເຫັດຂາວແກ່ໆແລະຫອຍ7ແປດຫນວ່ຍໃນຊາມ ​ຄືຊິແມ່ນຂອງກິນລາວຕຽມໄວ້ຕອນເພນຫລັງຈາກຂື້ນດຳນາຈຳປາໄປເອົາພູດຊີ້ນແລະໄດ້ແວ່ກາຍມາແບ່ງໄຫ້

ລາວດີໃຈແລະອວຍພອນ ຈຳປາ​ຄິດວ່າ ເລື່ອງກິນຄືເລື່ອງໄຫຍ່ການບິແບ່ງຖ້າບໍ່ອີ່ຫລີ່ບໍ່ມີໄຜດອກຢາກແບ່ງຫມູ່ ​ແຕ່ຈຳປາຄິດວ່າກິນແບບໃດຊິບໍ່ໄຫ້ມັນເມີດ​ຕ້ອງແບ່ງຫມູ່ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຫວັງຜົນຕອບແທນຈາກລາວດອກແຄ້ໄດ້ເຫັນຄົນທີລຳບາກກວ່າເຮົາເຂົາໄດ້ກິນອີມດ້າມຄາບກະຍັງດີ​ນີ້ຄືຄວາມສຸກຂອງເຮົາທີໄດ້ເປັນຜູ້ໄຫ້ເຖິງຈະບໍ່ສະເຫມີໄປແຕ່ກະຍັງດີທີໄດ້ຊວ່ຍມະນຸດຄືກັນກິນເມີດມື້ນີ້ຂີ້ມື້ອື່ນ

ເຖິງວ່າມັນບໍ່ຫລາຍແຕ່ຈຳປາກະໄຫ້ດວ້ຍໃຈ ຖ້າຮູ້ຈັກແບ່ງປັນຄືການໄຫ້ທີປະເສີດຈຳປາມາຢູ່ນີ້ກະຕ້ອງໄດ້ອາໃສໄພເພີ່ງພີ່ນ້ອງໄກ້ຄຽງ.ຊິມີຊ່ຳໄດກະຢ່າຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດຢູ່ໂດດດຽ່ວໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຫມູ່ກອງ.ຍີ່ງໃນສັງຄົມສັງໄຫມນີ້ແຮງຫາຄົນຈິງໃຈຍາກ

ການທີເຮົາຈະໄຫ້ຄົນອື່ນຮັກເຮົາ ເຮົາຕ້ອງຍອ່ມເສຍສະຫລະຮັກຄົນອື່ນກ່ອນ ຈິງຈະໄດ້ຄວາມຮັກນັ້ນກັບຄືນມາ.ບູຮານກ່າວໄວ້ວ່າ.​ແຮງໄຫ້ແຮງມີ ແຮງຂີ້ຖີ່ແຮງອືດຜູ້ຂງນຈາກຈຳປາ ຂອບໃຈຄົນທີອ່ານຈົນຈົບ

ຂ່າວລາວ