ຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ ປະກາດຕາມຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນວັນທີ່ 13/06/2021

ຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ ປະກາດຕາມຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນວັນທີ່ 13/06/2021

ຂໍ້ມູນຄົນຕິດເຊື້ອ COVID-19 ທີ່ນຳຕົວບໍເຫັນ: ຄົນເຈັບລະຫັດທີ (1932) ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 26 ປີ, ອາຊີບຄ້າຂາຍ, ບ້ານເກົ້າລ້ງວ, ເມືອງສິໂຄດຕະບອງ, ແຕ່ເບີໂທລະສັບເອົາໃຫ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເວລາໂທໄປຈະເປັນເບີຂອງຜູ້ຍິງຮັບ ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຫົງ ເມືອງຈັນທະບູລີ.

ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ສະບາຍ, ຈື່ງມາກວດຢູ່ສຸກເສີນຂອງໂຮງຫມໍມະໂຫສົດໃນວັນທີ 11/06/2021 ແລະ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຜູ້ກ່ງວມາກວດ ແລະ ໃນວັນທີ 12/06/2021 ໄດ້ຮັບຜົນກວດ ແມ່ນພົບເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19. ທີມງານ ສວລ, ທີມງານແພດຈາກໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ ແມ່ນ ໄດ້ໂທຫາຜູ້ກ່ງວ ແຕ່ຖືກເບີຜູ້ຍິງຮັບ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກກັບຜູ້ກ່ງວ.

ດັ່ງນັ້ນ, ທີມງານ ສວລ ໄດ້ແນະນໍາ ໃຫ້ທີມງານນະຄອນຫລວງ ແລະ ທິມງານເມືອງສີໂຄດ ສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງນາຍບ້ານເກົ້າລ້ງວ ລົງຊອກຄົ້ນຫາຜູ້ກ່ງວ ແຕ່ບໍ່ເຫັນ 13:30-16:30 ໂມງຂອງວັນທີ 12/16/2021 ກໍ່ບໍ່ເຫັນ.

ຈຸດພິເສດຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງຜູ້ກ່ງວ ແມ່ນເປັນຄົນສູງບໍ່ຕຸ້ຍບໍ່ຈ່ອຍ, ເປັນຄົນຜິວສອງສີ ແລະ ມີການສັກລີງລາຍ.

ຂ່າວລາວ