ຊ່ວຍແຊຣ໌…ລູກສາວຢູ່ຝັ່ງໄທ ປະກາດຫາແມ່ທີ່ອາໄສຢູ່ລາວ ຕອນນີ້ພໍ່ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ

ຊ່ວຍແຊຣ໌…ລູກສາວຢູ່ຝັ່ງໄທ ປະກາດຫາແມ່ທີ່ອາໄສຢູ່ລາວ ຕອນນີ້ພໍ່ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ

ນ້ອງຄົນນີ້ເປັນຄົນໄທ ລູກຊອດ ໄທລາວ ແລະ ໄດ້ໂພສຕາມຫາແມ່ທີ່ເປັນຄົນລາວ “ຊື່ດາ” ໂດຍຂຽນເປັນພາສາໄທປະກາດຫາແມ່ທີ່ເປັນຄົນລາວຢູ່ວຽງຈັນຢາກພົບແມ່ຢາກບອກແມ່ວ່າພໍ່ເສຍແລ້ວ

ຢາກລົມກັບແມ່ໃນຫຼາຍໆເລື່ອງ ຕອນນີ້ອາໄສຢູ່ກັບພີ່ນ້ອງຖ້າເປັນໄປໄດ້ກໍ່ຢາກພົບແມ່ ຢາກໃຫ້ຊ່ວຍແຊຣ໌ຕາມຫາ. ຢາກພົບເຈີແມ່ ຢາກບອກແມ່ວ່າພໍ່ເສຍຊີວິດແລ້ວ  ແລ້ວຢາກເວົ້າກັບແມ່ໃນທຸກເລື່ອງ

ຊ່ວຍແຊຣ໌ເພື່ອໃຫ້ແມ່ລາວໄດ້ເຫັນແດ່ເດີທຸກທ່ານຖ້າໃຜຮູ້ຈັກກໍ່ຕິດຕໍ່ຫາລາວທາງເຟສບຸກລາວເລີຍ. ຕອນນີ້ໄດ້ອາໄສຢູ່ດັບພີ່ນ້ອງຢູ່ ເປັນໄປໄດ້ກໍ່ຢາກພົບແມ່ຢາກໃຫ້ ທຸກຄົນຊ່ວຍແຊຣ໌ ຊ່ວຍຕາມຫາ.

ຂ່າວລາວ