ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຜູ້ທີ່ສູ້ຊີວິດໃນລາຍການ”ເກມແກ້ຈົນ”Ep2 ທີ່ທະນາຄານ JDB ເປີດໂອກາດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຜູ້ທີ່ສູ້ຊີວິດໃນລາຍການ”ເກມແກ້ຈົນ”Ep2 ທີ່ທະນາຄານ JDB ເປີດໂອກາດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

“ເກມແກ້ຈົນ” ລາຍການທີ່ກຳລັງເປັນກະແສມາແຮງທີ່ສຸດໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ອອກອາກາດໄປ 2ເທັບເທົ່ານັ້ນ.

ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຕ່າງກໍ່ໄດ້ເຫັນອີກມຸມມອງຂອງການຕໍ່ສູ້ກັບອຸປະສັກໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງອີກຫຼາຍຄອບຄົວ ທີ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຍັງເຂົ້າບໍ່ເຖິງ, ຍັງຂາດໂອກາດ, ຍັງຕ້ອງການທີ່ຈະມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະພົບອຸປະສັກພຽງໃດເຂົາກໍ່ບໍ່ເຄີຍທໍ້ແທ້ເລີຍ.

JDB ຈຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມຕາມຫາ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂອກາດເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄກເກີນຄວາມເປັນຈິງອີກຕໍ່ໄປ, ດ້ວຍລາຍການ “ເກມແກ້ຈົນ”. ເຊິ່ງສັງຄົມຕ່າງກໍ່ອອກມາຊົມເຊີຍ ແລະ ຢາກໃຫ້ທາງ JDB ສືບຕໍ່ເຮັດລາຍການດີີດີແບບນີ້ອີກຕໍ່ໄປ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ນ້ອງ ແລະ ແມ່ ຜູ້ ສູ້ຊີວິດ Ep2 ເກມແກ້ຈົນ

EP1 ເກມແກ້ຈົນ tape ນ້ອງປຸຍ

ເກມແກ້ຈົນEP2 ບຸນຖະຫນອມ

ຂ່າວບັນເທີງ