ເລັ່ງສັກວັກຊິນຕ້ານໂຄວິດ ໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ມີຄວາມສຽ່ງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໄລຍະທຳອິດ

ເລັ່ງສັກວັກຊິນຕ້ານໂຄວິດ ໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ມີຄວາມສຽ່ງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໄລຍະທຳອິດ

ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈະສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງທີ່ມີຊາຍແດນ ຕິດກັບປະເທດເພື່ອບ້ານໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບໃໝ່ຢູ່ ສປປ ລາວໃນຊຸມຊົນ, ເລີ່ມຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງອື່ນໆທີ່ມີຈຸດສ່ຽງຫຼາຍ ແລະ ໜ້ອຍ.

ຄະນະສະເພາະກິດໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ຮອດປັດຈຸບັນ ປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຂັມທີ 1 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 400.000 ຄົນ ແລະ ເຂັມທີ 2 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 180.000 ຄົນ, ຮອງລົງມາແມ່ນປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນເຂັມທີ 1 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 73.000 ຄົນ

ແລະ ເຂັມທີ 2 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 63.000 ຄົນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນເຂັມທີ 1 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 54.000 ຄົນ ແລະ ເຂັມທີ 2 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 41.000 ຄົນ, ແຂວງຈໍາປາສັກປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນເຂັມທີ 1 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 51.000 ຄົນ ແລະ ເຂັມທີ 2 ແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 35.000 ຄົນ

ແຂວງຄໍາມ່ວນ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນເຂັມທີ 1 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 37.000 ຄົນ ແລະ ເຂັມທີ 2 ແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 19.000 ຄົນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນເຂັມທີ 1 ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 33.000 ຄົນ ແລະ ເຂັມທີ 2 ແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 20.000 ຄົນ ແລະ ແຂວງອື່ນຕາມລໍາດັບຄວາມສ່ຽງ.

ຂໍ້ມູນ: ສູນຂ່າວສານການແພດ

ຂ່າວລາວ