ມາຮອດລາວແລ້ວ ວັກຊີນຈອນສັນແອນຈອນສັນ ສັກພຽງ1ເຂັມເທົ່ານັ້ນ

ມາຮອດລາວແລ້ວ ວັກຊີນຈອນສັນແອນຈອນສັນ ສັກພຽງ1ເຂັມເທົ່ານັ້ນ

ວັກຊີນ “ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ” ຈຳນວນ 1.​008.000 ໂດສ ຈາກການສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງ ຈາກປະຊາຊົນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍມອບຜ່ານໂຄງການ #COVAX ເຖິງປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດສະໜາມບິນວັດໄຕ ສປປ ລາວ ຢ່າງປອດໄພ ໃນເວລາ 19:30 ຂອງວັນທີ 16.07.2021 ໂດຍສາຍການບິນ ໄຕຣ ເອສ ຈີນ ແອລາຍ (Tri-M.G. Airlines) ເຮືອບິນ ໂບອິງ 737-300F (Boeing 737-300F).

ວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 J&J/Janssen ແຕກຕ່າງຈາກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊະນິດອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນ ຍ້ອນວ່າຕ້ອງສັກພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ນອກນັ້ນ, ວັກຊີນ J&J/Janssen ຍັງສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຕູ້ເຢັນປົກກະຕິ ຊຶ່ງເປັນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຕໍ່ການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດ ຫຼື ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ເຂົ້າເຖິງຍາກ.

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະໃຊ້ວັກຊີນ J&J/Janssen ເຫຼົ່ານີ້ ຕໍ່ກຸ່ມທີ່ເປັນບູລິມະສິດ, ລວມທັງຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 60 ປີຂື້ນໄປ, ຄົນທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນປະຕິບັດງານການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍັງມີແຜນການເພີ່ມເຕີມເພື່ອນຳໃຊ້ຕໍ່ປະຊາກອນກຸ່ມເປົ້າໝາຍອື່ນໆ, ລວມທັງເຂດຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກ ແລະ ເຂດທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຍາກ.

ຂ່າວລາວ