ສຸດຍອດ ປະລາມາຈານໄວ 65ປີ ຍອດກັງຟູເປົ້າເຫຼັກ ໂຊພະລັງເສີມຄວາມທົນ ໃຊ້ທ່ອນໄມ້ກະແທກເປົ້າຊ່ວງລຸ່ມ

ສຸດຍອດ ປະລາມາຈານໄວ 65ປີ ຍອດກັງຟູເປົ້າເຫຼັກ ໂຊພະລັງເສີມຄວາມທົນ ໃຊ້ທ່ອນໄມ້ກະແທກເປົ້າຊ່ວງລຸ່ມ

ປະລາມາຈານໄວ 65ປີ ກາຍເປັນທີ່ຮືຮາຫລາຍ ຫລັງປາກົດຮູບພາບທີ່ເຂົາຝືກວິຊາບູຮານຈາກອະດີດເຊັ່ນ”ວິຊາເປົ້າເຫລັກ”ໃຊ້ທ່ອນໄມ້ ກະແທກເປົ້າເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມແຂງແຮງ

ຫວັງ ຫລິວໄທ່ ຜູ້ດູແລພິພິດຕະພັນສີລະປະການຕໍ່ສູ້ຈາກຫມູ່ບ້ານຈຸນຕຸນ ຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງລົ່ວຢາງ ທາງຕາເວັນຕົກຂອງມົນທົນເຫີຫນານ ເຂົາເປັນປະລາມາຈານກັງຟູຂັ້ນຊ່ຽວຊານ ແຕ່ສີ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາກາຍເປັນທີ່ນິຍົມຫລາຍນັ້ນມາຈາກທັກສະສະເພາະທາງຄື”ວິຊາເປົ້າເຫລັກ”ເຄັດລັບວິຊາສະເພາະໃນຊຸມຊົນຈຸນຕຸນທີ່ຈະໃຊ້ການກະແທກເປົ້າດ້ວຍທ່ອນໄມ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອເສີມຄວາມແຂງແຮງ

ສຳລັບວິຊາເປົ້າເຫລັກນັ້ນຖືເປັນວິຊາທີ່ຫາຜູ້ຝືກສອນ ແລະ ຜູ້ສືບທອດຍາກທີ່ສຸດ ແຕ່ຈາກການທີ່ ຫວັງ ຫລິວໄທ່ ຝຶກຝົນຢ່າງຈີງຈັງຈົນກາຍເປັນທີ່ຮືຮາເປັນວົງກວ້າງຫລາຍຂື້ນເລື່ອຍໆແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ເລີ່ມມີເດັກແລະໄວລຸ້ນຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫລາຍຂື້ນ ຫວັງ ຫລິວໄທ່ ຈືງຄິດຄົ້ນການຝືກແບບທ່ອນໄມ້ກະແທກນີ້ເພື່ອເປັນພື້ນຖານແກ່ຜູ້ຝຶກກ່ອນ ເມື່ອເລີ່ມເກັ່ງຂື້ນແລ້ວຈືງຄ່ອຍຂະຫຍາຍໄປເປັນການຝືກວິຊາເຕະເປົ້າຂອງແຕ່ລະຝ່າຍແທນ ລວມໄປເຖີງປ່ຽນອຸປະກອນຈາກທ່ອນໄມ້ມາເປັນກ້ອນຫີນອັດເປົ້າແທນ

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ