ແຟນເຫັນແລ້ວບໍ່ ຜູ້ຍິງເຂົາຮັກເຈົ້າພຽງໃດ ຢູ່ບ້ານດອນໃຈ ເມືອງຫວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ແຟນເຫັນແລ້ວບໍ່ ຜູ້ຍິງເຂົາຮັກເຈົ້າພຽງໃດ ຢູ່ບ້ານດອນໃຈ ເມືອງຫວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

Lawv nej cov hluas nraug na tsis nyiam hluas nkj Txhob dag dag hluas nkj nawb Dag tiag tuag tiag nawb nej cov txiv neej na

ຢູ່ບ້ານດອນໃຈ ເມືອງຫວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແຟນລາວຕົວະລາວລາວກີນຢາຕາຍລາວຕາຍຕອນເຊົ້ານີ3ໂມງເຄີ່ງ

ຍ້ອນຜູ້ຊາຍແທ້ໆແຟນລາວເດີ໗້້າແຟນລາວເຫັນມາເບີ່ງເດເດີ

ເສຍຊິວີດວັນນີວັນທີ 26.07.2021.

ຂ່າວລາວ