ສະຫະລັດອາເມລິກາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ່ວນແກ່ ສປປ ລາວ ເຄື່ອງໃຊ້ຈຳເປັນມູນຄ່າ 33ລ້ານ

ສະຫະລັດອາເມລິກາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ່ວນແກ່ ສປປ ລາວ ເຄື່ອງໃຊ້ຈຳເປັນມູນຄ່າ 33ລ້ານ

ສະຫະລັດອາເມລິກາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ່ວນແກ່ ສປປ ລາວ ໃນການປົກປ້ອງແຮງງານທີ່ກັບມາ ໃນຊ່ວງທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ລວມທັງກຸ່ມສຽງຈາກການຄ້າມະນຸດ. ວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳລາວ

ທ່ານທູດປີເຕີ ໄດ້ມອບເຄື່ອງໃຊ້ຈຳເປັນ ມູນຄ່າ 33,000,000 ກີບ ໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ, ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສູນໃຫ້ຄໍາປືກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. ເຄື່ອງໃຊ້ຈຳເປັນເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີ: ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນ, ເຄື່ອງຂຽນ, ໜ້າກາກອະນາໄມ, ສະບູລ້າງມື ແລະ ອື່ນໆ

ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນໂດຍອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍ (USAID) ຜ່ານ ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນູດ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍອົງການວິນຣັອກສາກົນ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ພາຍໃນເດືອນດຽວກັນ, ອົງການ USAID ກໍ່ໄດ້ມອບເຄື່ອງໃຊ້ຈຳເປັນ ມູນຄ່າ ປະມານ 88,000,000 ກີບ ໃຫ້ແກ່ ສູນກັກກັນຕ່າງໆ 11 ສູນ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ ແລະ ສາລະວັນ

ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງງານທີ່ກັບມາຈາກປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ແລະ ຍັງເປັນການຍົກລະດັບການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ ອີກດ້ວຍ.

ຂ່າວລາວ