ແຮງງານລາວ ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງລະບຽບການຍັງມີຫຼາຍ ແລະ ຍັງຖືກເອົາປຽບຈາກນາຍຈ້າງ

ແຮງງານລາວ ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງລະບຽບການຍັງມີຫຼາຍ ແລະ ຍັງຖືກເອົາປຽບຈາກນາຍຈ້າງ

ຫົວໜ້າກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ), ທ່ານ ນາງ ອານຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ ໄດ້ກ່າວ ໃນກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາໂຄງການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ: ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານສິດທິ ແລະ ກາລະໂອກາດຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເພດຍິງໃນພາກພື້ນອາຊຽນ (Safe&Fair), ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າ: ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຈໍານວນຫຼາຍ ຍັງປະສົບກັບຄວາມສ່ຽງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງກັບການຖືກເອົາປຽບ ແລະ ຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຮງງານເພດຍິງ.

ສໍາລັບ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ, ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຍັງມີຫຼາຍ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອາດບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ນຳໄປສູ່ການຖືກເອົາປຽບ, ຖືກກົດຂີ່ ແລະ ຕົກຢູ່ໃນວົງຈອນຂອງການຄ້າມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດທັງແບບຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼກັບຄືນປະເທດເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ຊຶ່ງແຮງງານຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍແມ່ນໄດ້ຖືກເອົາລັດເອົາປຽບຈາກນາຍຈ້າງ, ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານເຕັມຕາມຈໍານວນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການຕ່າງໆທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບ.

ສະນັ້ນ, ຖ້າຫາກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຮງງານຢ່າງຖືກຕ້ອງພ້ອມດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ສິດຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງເຂົ້າໃນການເໜັງຕີງຕໍ່ເນື່ອງຂອງລະບົບເສດຖະກິດຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໄພວ່າງງານ ໃນບັນດາປະເທດທີ່ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງງານທີ່ພຽງພໍ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ທ່ານ ນາງ ອານຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ, ໂດຍມີ ທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກອົງການ EU, ຕາງໜ້າ ຈາກອົງການແຮງງານສາກົນ, ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາ ແລະ ຄະນະປະສານງານໂຄງການ ພ້ອມດວ້ຍວິຊາການ ເຂົ້າຮວ່ມ.

ຂໍ້ມູນ: ຮສສ

ຂ່າວລາວ