ແຕກອີກແລ້ວ 800ລ້ານກີບ ເລກ 6ໂຕ 2ຄົນ

ແຕກອີກແລ້ວ 800ລ້ານກີບ ເລກ 6ໂຕ 2ຄົນ

ຫວຍດີຈິຕ້ອນອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງ ເລກ3

ຖືວ່າແມວໃຫ້ໂຊກ ມັນອອກແມວ 6 ໂຕ 826654 ໂດຍເຈົ້າໂຕໂພສວ່າ ມາເອົາກູແດ່ ກູນອນບໍ່ລັບແລ້ວ ຖ້ານອນບໍ່ຫຼັບຍ້ອນຖືກເລກ 6 ໂຕ ຂ້ອຍຂໍບໍ່ຫຼັບຈັກ 8 ມື້ຕໍ່ເດືອນ

ລາງວັນຊື້1,000ກີບ

1ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000ກີບ

2ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 60,000ກີບ

3ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 500,000ກີບ

4ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 5,000,000ກີບ

5ໂຕທ້າຍ ໄດ້ຮັບ 40,000,000ກີບ

6ໂຕລຽງ ໄດ້ຮັບ 400,000,000ກີບ

ຜູ້ທີ່ 2

ຂ່າວລາວ