ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບວັກຊີນແລ້ວ ລວມທັງໝົດ 4.326,440ໂດສ

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບວັກຊີນແລ້ວ ລວມທັງໝົດ 4.326,440ໂດສ

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບວັກຊີນແລ້ວ ລວມທັງໝົດ 4.326,440ໂດສ (ລວມວັກຊີນສັກ 2ເຂັມ ແລະ ເຂັມດຽວ) ຈະເທົ່າປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ລ້ານຄົນ 2,4 ລ້ານຄົນ (ລັດຖະບານວາງແຜນຈະສີດ ໃຫ້ໄດ້ 3,5 ລ້ານຄົນ)

-Sinopharm | 1,950,0000 Dose

-AstraZeneca | 1.262,820 Does

– Johnson and Johnson | 1,008,000

– Pfizer | 100,620 Dose

– Spuknik V | 5,000 Dose

ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຈະມີວັກຊີນ ຜ່ານໂຄງການ ກອງທຶນຮ່ວມ Covax ມາອີກ ຫຼາຍໆຍີ່ຫໍ້…ທັງຊ່ວຍເຫຼືອແລະ ຈັດຊື້ເອງ ໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍອຶ່ນອີກຕໍ່ໄປ

ອັບເດດວັນທີ 7/8/2021 ພາບຂ່າວ: ແອໂຣລາວ| ເພຈຂ່າວການບິນ

ຂ່າວລາວ