ຈາການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງໜ່ວຍສະເພາະກິດ ປະຈຳວັນທີ່ 9/8/2021 ພົບວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມໃໝ່+170 ຄົນ

ຈາການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງໜ່ວຍສະເພາະກິດ ປະຈຳວັນທີ່ 9/8/2021 ພົບວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມໃໝ່+170 ຄົນ

ຈາການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງໜ່ວຍສະເພາະກິດ ປະຈຳວັນທີ່ 9/8/2021 ພົບວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດເພີ່ມໃໝ່+170 ຄົນ

ແຂວງຈຳປາສັກ+74 ຄົນ (71ນຳເຂົ້າ) 3ຊຸມຊົນ

ສະຫວັນນະເຂດ+8 ຄົນ (2ນຳເຂົ້າ) 6ຊຸມຊົນ

ຄຳມ່ວນຄົນ +7 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ)

ສາລະວັນ+25 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ)

ບໍລິໄຊຄົນ+0 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ)

ນະຄອນຫລວງ+46 ຄົນ (44ນຳເຂົ້າ) 2ຊຸມຊົນ

ຫລວງນ້ຳທາ+0 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ)

ບໍ່ແກ້ວ +9 ຄົນ (ຊຸມຊົນ)

ໄຊຍະບູລີ+0 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ) ຊຸມຊົນ

ແຂວງວຽງຈັນ+1 (ຊຸມຊົນ)

ຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງເຮົາຈະແຈ້ງມານຳຫລັງ

ຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມ 8.561 ຄົນ

ແຂວງໃດທີ່ເຮົາບໍ່ໃດ້ຂຽນລົງແມ່ນບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມໃນມື້ນີ້.

ເດືອນນີ້ເປັນເດືອນທີ່ຮ້າຍແຮງສຳລັບປະຊາຊົນລາວເຮົາເພາະມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເດືອນນີ້.

ແຕ່ສ່ວນຫລາຍຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແມ່ນກໍລະນີນຳເຂົ້າ

ຢ່າງໃດ້ກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຢ່າພາກັນແຕກຕື່ນ

ຂ່າວລາວ