ດີໃຈເຕັ້ນດົງດົ່ງ ຖືກເລກ 400 ລ້ານກີບ ຈັ່ງແມ່ນໂຊກດີ

ດີໃຈເຕັ້ນດົງດົ່ງ ຖືກເລກ 400 ລ້ານກີບ ຈັ່ງແມ່ນໂຊກດີ

ດີໃຈເຕັ້ນດົງດົ່ງ ຖືກເລກ 400 ລ້ານກີບ ຈັ່ງແມ່ນໂຊກດີ

ແຕກອີກແລ້ວ ທຸກງວດເລີຍ ຄົນໂຊກດີ ກະໂຊກດີໄປ ໄດ້ແຕ່ຫວັງ ຈັກມື້ຕ້ອງແມ່ນເຮົາ ທີ່ຖືກເລກ 6 ໂຕ 1000 ກີບ ຫຼື 2000 ກີບກໍ່ໄດ້

ມື້ນີ້ເລກອອກ 6 ໂຕ 236053 ແຕກອີກແລ້ວຈະ ສ່ວນຄົນຖືກກໍດີໃຈ ເຕັ້ນດົ່ງໆ ໂອ້ຍ ດີໃຈນຳ ຢາກມີໂມເມັ້ນນີ້

 

ຂ່າວລາວ