ແຈ້ງການ ສັ່ງໂຈະການຮຽນການສອນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຈ້ງການ ສັ່ງໂຈະການຮຽນການສອນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພະແນກສຶກສາທິການ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແຈ້ງການໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ,​ ສາມັນສຶກສາ,​ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ,​ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ, ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ

ສໍາລັບການກະກຽມຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາມັນສຶກສາ, ແລະ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ຂອງໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ໄດ້ສະເໜີມານັ້ນແມ່ນໃຫ້ໂຈະໄປກ່ອນ

ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ, ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.

ຂ່າວລາວ