ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 6ເດືອນຢູ່ເມືອງສະຫນາມໄຊ ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜຸນ

ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 6ເດືອນຢູ່ເມືອງສະຫນາມໄຊ ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜຸນ

ວັນທີ 13 ສິງຫາ 2021 ນີ້, ໄດ້ມີພິທີ ເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜຸນໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 6 ເດືອນ ເຊິ່ງພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຮງໝໍເມືອງສະ ຫນາມໄຊ ເຊິ່ງນຳໂດຍ ຄະນະອຳນວຍການບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ແຂວງອັດຕະປື ມີພະນັກງານ ຍູນີເທວສາຂາສະຫນາມໄຊພ້ອມດ້ວຍແມ່ຍິງຖືພາຄຸ້ມບ້ານມິດສຳພັນເຂົ້າຮ່ວມ.

ເຊິ່ງພິທີເບີກຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປືຄັ້ງນີ້ແມ່ນອີງຕາມ ສັນຍາທີ່ເຊັນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ສະຕາ ຟີນເທັກ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດິການສັງຄົມ. ແລະອີງຕາມ ຄວາມຄຶບໜ້າຂອງແຜນການ ການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕາມໂຄງການຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນການເບີກຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບແມ່ຍີງຖຶພາ ແລະ ເດັກນ້ອຍກ່ອນໄວຮຽນ ມີຈຳນວນທັງໝົດຕາມເປົ້າໝາຍແມ່ນ 1.400 ຄົນ ຢູ່ໃນ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນະເຂດ ແລະ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື.

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແມ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນຈຳນວນ 150,000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນ. ເຊີ່ງການເບີກຈ່າຍແມ່ນຈະຈ່າຍພ້ອມກັນ 2 ເດືອນຕໍ່ງວດ ເຊີ່ງຈະຕົກເປັນເງິນ 300,000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ງວດ.

ການເບີກຈ່າຍເງີນດັ່ງກ່າວຈະປະກອບມີ: ການຈ່າຍດ້ວຍເງິນສົດ ແລະ ການຈ່າຍດ້ວຍ ຍູມັນນີ u-money. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທຸກຄົນຈະມິບັດປະຈຳຕົວຂອງຕົວເອງເພື່ອຢັ້ງຢຶນໃນເວລາມາຮັບເງິນ. ສຳລັບຕົວເລກຜູ້ທີ່ໄດ້ ຮັບເງິນຕົວຈິງຂອງເມືອງສະຫນາມໄຊ ມີ 46 ບ້ານ ມີ 899 ຄົນ ລວມເປັນເງິນທັງໝົດທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ 546 ລ້ານກວ່າກີບ.

ການຈ່າຍເງິນອຸດໜຸນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ຈ່າຍໃຫ້ຄົບທຸກບ້ານ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດ ໃນທ້າຍເດືອນນີ້.

ຂ່າວລາວ