ໂຈະການບິນໄປປາກເຊ ຊົ່ວຄາວ ແຈ້ງການຈາກ ລາວເດີນອາກາດ.

ໂຈະການບິນໄປປາກເຊ ຊົ່ວຄາວ ແຈ້ງການຈາກ ລາວເດີນອາກາດ.

ໃນວັນທີ 14 ສິງຫາ 2021, ລັດວິສາຫະກິດ ລາວເດີນອາກາດ ຫຼື Skyways ໄດ້ແຈ້ງການ ໂຈະການບິນໄປ ປາກເຊ ເລີ່ມ 14 ສິງຫາ ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການສະບັບໃໝ່.

ລາຍລະອຽດຕາມແຈ້ງການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຢຸດບິນຊົ່ວຄາວສຳລັບເສັັ້ນບິນ ວຽງຈັນ-ປາກເຊ-ວຽງຈັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 14 ສິງຫາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການສະບັບໃໝ່

ອີງຕາມແຈ້ງການ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວເດີນອາກາດ ສະບັບເລກທີ 778, ລົງວັນທີ 14 ສິງຫາ 2021

 

ຂ່າວລາວ