ມຊ ພັກການຮຽນຊົ່ວຄາວ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 16 ສິງຫາ ຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ

ມຊ ພັກການຮຽນຊົ່ວຄາວ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 16 ສິງຫາ ຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ

ມະຫາວະທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ແລະຄວມຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການຕາຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 15 /ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 2021 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ໃຫ້ພັກການຮຽນການສອນທຸກຊັ້ນຮຽນ ໃນແຕ່ລະຄະນະວິຊາ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ໂຮງຮຽນສອນພອນສະຫວັນ ແລະ ຊົນເຜົ່າກຽມມະຫາໄລ

ເຊິ່ງແຕ່ລະພາກສ່ວນຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ຮຽນອອນລາຍ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ປະຕິບັດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ.

ຂ່າວລາວ