POPCAT ເກມແມວອ້າປາກ ທີ່ຄົນທົ່ວໂລກກໍາລັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ເກມງ່າຍໆທີ່ຊີງຄວາມເປັນແຊມລະດັບໂລກ

POPCAT ເກມແມວອ້າປາກ ທີ່ຄົນທົ່ວໂລກກໍາລັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ເກມງ່າຍໆທີ່ຊີງຄວາມເປັນແຊມລະດັບໂລກ

POPCAT ເກມທີ່ສ້າງຈາກມີມຂອງແມວໂຕໜຶ່ງທີ່ຊື່ວ່າ Oatmeal, ເປັນເກມທີ່ພຽງແຕ່ເຂົ້າໄປກົດຄລິກໃສ່ຮູບໜ້າຂອງແມວໃຫ້ອ້າປາກອອກ. ເປັນເກມໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ ທີ່ຄົນວ່າງງານທົ່ວໂລກກໍາລັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ.

Popcat ເປັນຊື່ຂອງເກມທີ່ສາມາດຫຼິ້ນຜ່ານບຣາວເຊີ ໂດຍມີຮູບແມວທີ່ໃຫ້ຄຣິກໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ແມວໃນຮູບດັ່ງກ່າວອ້າປາກ ແລະ ສະລັບກັບປິດປາກຕາມທີ່ເຮົາຄຣິກ ໂດຍຈະມີໂຕເລກປາກົດຂຶ້ນຕາມຈໍານວນຄັ້ງທີ່ເຮົາຄຣິກລົງໄປ ເຊິ່ງຄົນທົ່ວໂລກໄດ້ພາກັນຫຼິ້ນຜ່ານທາງໂທລະສັບ ແລະ ຄອມພິວເຕີ, ຈໍານວນການຄຣິກກໍຈະນັບເປັນຄະແນນຂອງແຕ່ລະປະເທດກັນເລີຍ.

ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈົນຜູ້ຄົນຫຼາຍໆປະເທດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກໍຄື ລະບົບ Leaderboard ທີ່ນຳເອົາຄະແນນຈາກການຄລິກຂອງທຸກຄົນໃນປະເທດມາລວມກັນ, ເຊິ່ງປະເທດລາວເຮົາເອງກໍບໍ່ໄດ້ທຳມະດາ ຖືກຈັດອັນດັບຢູ່ທີ່ ອັນດັບທີ 14 (ອັບເດດລ່າສຸດວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021 ເວລາ 9:00) ຈາກທັງໝົດ 208 ປະເທດທົ່ວໂລກ ແລະ ຄາດວ່າຈະອັນດັບເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍອັນດັບ 1 ຕອນນີ້ເປັນຂອງ ໄທ.

ສໍາລັບເກມ Popcat ແມ່ນຖືກສ້າງໂດຍ Joshua O’Sullivan, Edward Halis ແລະ Freddy Heppell ນັກສຶກສາສາຂາວິທະຍາກອນຄອມພິວເຕີ ຈາກ University of Sheffield ເລີ່ມເປີດໃຫ້ຫຼິ້ນໃນວັນທີ 11 ທັນວາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍການນໍາເອົາແມວທີ່ມີຊື່ວ່າ Oatmeal ທີ່ໂດ່ງດັງໃນອິນເຕີເນັດມາເປັນຕົວລະຄອນຫຼັກໃນເກມ.

ເປັນເກມໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ ຈົນກາຍເປັນ Viral ພຽງຂ້າມຄືນເລີຍ, ສຳລັບໃຜທີ່ມີເວລາຢາກຊ່ວຍເພີ່ມຈຳນວນຄລິກໃຫ້ແກ່ປະເທດລາວເຮົາ ກໍສາມາດເຂົ້າໄປຊ່ວຍກັນກົດໄດ້ທີ່

http://popcat.click/

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ຂ່າວລາວ