foodpanda ໄດ້ເປີດຕົວ pandamart ຫຼື ຮ້ານສະດວກຊື້ອອນລາຍ ສາຂາທຳອິດຂອງ ປະເທດລາວ

foodpanda ໄດ້ເປີດຕົວ pandamart ຫຼື ຮ້ານສະດວກຊື້ອອນລາຍ ສາຂາທຳອິດຂອງ ປະເທດລາວ

foodpanda ໄດ້ເປີດຕົວ pandamart ຫຼື ຮ້ານສະດວກຊື້ອອນລາຍ ສາຂາທຳອິດຂອງ ປະເທດລາວ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ຮອດປາຍທາງ ພາຍໃນ 25 ນາທີ.

pandamart ແມ່ນຫຍັງ? pandamart ແມ່ນຮ້ານສະດວກຊື້ອອນລາຍທີ່ເນັ້ນສະເພາະການບໍລິການສົ່ງຢ່າງດຽວ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກຮ້ານສະດວກຊື້ອື່ນໆ

ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບທີ່ຊານສະຫຼາດໃນການຄຳນວນສະຖານທີ່ ໄລຍະທາງ ແລະ ເປັນຮ້ານສະດວກຊື້ອອນລາຍທີ່ທາງ foodpanda ບໍລິຫານເຄື່ອງໃນສາງເອງ, ດ້ວຍການຈັດວາງທີ່ເປັນລະບົບລະບຽບ ງ່າຍຕໍ່ກັບການຊອກຫາ ແລະ ຈັດແຈງອໍເດີ້ຂອງລູກຄ້າທີ່ປະຢັດເວລາ ເພື່ອນຳສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ພາຍໃນ 25 ນາທີ.

ສິນຄ້າທີ່ວາງຈຳໜ່າຍໃນ pandamart ປະກອບມີ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍພາຍໃນເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກທົ່ວໄປຂອງຍີ່ຫໍ້ດັງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: Unilever, Beerlao, Lays, ບ້ານບ້ານ, ນໍ້າກ້ອນທ້າວໂບ້, ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ອື່ນໆ.

ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃນໂລກ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳໃນການຈັບຈ່າຍຊື້ອາຫານ, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນອື່ນໆ, ເຊິ່ງ pandamart ກໍເປັນອີກບໍລິການໜຶ່ງທີ່ foodpanda ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຕອບສະໜອງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຕົວເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໃນການຈັບຈ່າຍຊື້ເຄື່ອງຂອງໃຊ້.

ເພື່ອເປັນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນຍຸກທີ່ແຂ່ງກັບເວລາ, foodpanda ໄດ້ລົງທຶນໃນການສ້າງການບໍລິການ q-commerce ຫຼື quick commerce. ນອກຈາກການບໍລິການຫຼັກ ຄືການສົ່ງອາຫານແລ້ວ,

foodpanda ຍັງໄດ້ເລັ່ງການຂະຫຍາຍ pandamart ແລະ foodpanda shops ໃນການຮ່ວມມືກັບຮ້ານຄ້າລາຍຍ່ອຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຂົ້າເຖິງຄວາມສະດວກສະບາຍ, ໄວ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.

ໃນປີ 2021 ນີ້, ຈະໄດ້ມີການຂະຫຍາຍ ແລະ ເພີ່ມສາຂາຂອງ pandamart ໃຫ້ໄດ້ 4 ຈຸດໃຫຍ່ໆ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນເຂດຕ່າງໆຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ພາຍໃນປີ 2022 ທາງບໍລິສັດມີແຜນ ຂະຫຍາຍ pandamart ໄປບັນດາແຂວງໃຫຍ່ໆ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍ, ເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ກັບຄົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ, ແມ່ນເປັນການສ້າງອາຊີບໃຫ້ກັບຄົນທ້ອງຖິ່ນ”, ທ່ານ ທັນຍາລັດ ຈະເລີນສຸກ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ເດລີເວີຣີ ຮີໂຣລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຫຼື foodpanda ໄດ້ກ່າວໃນງານເປີດຕົວ.

ຂ່າວລາວ