ແຕກແລ້ວ400ລ້ານ ແຊຣເອົາໂຊກເດີທຸກຄົນມື້ໜ້າເອົາໃຫມ່ຕ້ອງແຕກຈັກມື້ຫນື່ງ

ແຕກແລ້ວ400ລ້ານ ແຊຣເອົາໂຊກເດີທຸກຄົນມື້ໜ້າເອົາໃຫມ່ຕ້ອງແຕກຈັກມື້ຫນື່ງ

ແຕກແລ້ວ400ລ້ານ ມື້ໄດເດເຮົາຊິແຕກແບບນີ້ ແຊຣເອົາໂຊກເດີທຸກຄົນມື້ໜ້າເອົາໄຫມ່ຕ້ອງແຕກຈັກມື້ຫນື່ງ

#ແຕກແລ້ວ400ລ້ານ ມື້ໄດເດເຮົາຊິແຕກແບບນີ້

ແຊຣເອົາໂຊກເດີທຸກຄົນມື້ເອົາໄຫມ່ຕ້ອງແຕກຈັກມື້ຫນື່ງເຮົາກະ…

ເຮັງໆ ຊຸມເເຕກເເລ້ວ ນາຊາຍທອງເຮົາ ເຮັງໆ 400.000.000ກິບ

ຂ່າວລາວ