ຄົນໂຕນອອກຈາກ ສູນກັກໂຕ ໂຄວິດ ອາດຈະມີຫລາຍຄົນ  ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກຳລັງຕາມໂຕ

ຄົນໂຕນອອກຈາກ ສູນກັກໂຕ ໂຄວິດ ອາດຈະມີຫລາຍຄົນ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກຳລັງຕາມໂຕ

ດ່ວນ ຄົນໂຕນອອກຈາກ ສູນກັກໂຕ ໂຄວິດ ອາດຈະທີຫລາຍຄົນ ເຈົ້າ ຫນ້າທີ່ກຳລັງຕາມໂຕ

ປະມານ 5 ໂມງແລງ ຂອງວັນທີ່ 17 .8.21 ໄດ້ມີ ຄົນໂຕນ ອອກຈາກ ສູນກັກໂຕໂຄວິດ ທີ່ສູນ ໂຮງງານອັບເກນ ຕອນນີ້ ກຳລັງ ຕາມນຳຢູ່

ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ ສະຫວັນນະເຂດ

ໃຜພົບເບາະແສ ແຈ້ງດ່ວນ

ຂ່າວລາວ