ກົມຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ໄດ້ຫ້າມນັກຂັບຂີ່ໃສ່ໄຟຕາສະປອດໄລ້ ແນະນຳເອົາອອກຈາກລົດໃຫ້ໝົດ

ກົມຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ໄດ້ຫ້າມນັກຂັບຂີ່ໃສ່ໄຟຕາສະປອດໄລ້ ແນະນຳເອົາອອກຈາກລົດໃຫ້ໝົດ

ກົມຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ໄດ້ແນະນຳນັກຂັບຂີ່ໃຫ້ຖອດໄຟຕາສະປອດໄລອອກຈາກລົດ

ຖືກເປັນອີກໜື່ງສາເຫດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ

ສະນັ້ນ,ໃຫ້ນັກຂັບຂີ່ທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຈະໄດ້ນຳໃຊ້ ມາດຕະການປັບໃໝເດີ້

ຂ່າວລາວ