ເກີດເຫດລົດຕໍາເດັກນ້ອຍ ຢູ່ທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

ເກີດເຫດລົດຕໍາເດັກນ້ອຍ ຢູ່ທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

ໃນວັນທີ 1/1/2020 ໄດ້ເກີດເຫດລົດຕໍາເດັກນ້ອຍຢູ່ເສັ້ນທາງດ່ວນວຽງຈັນວັງວຽງສ່ວນສາເຫດຂອງອຸປະຕິເຫດຄັ້ງນີ້ຍັງບໍ່ຮູ້ສາເຫດເທື່ອ ຈະມາລາຍງານເພີ່ມເຕີ່ມ ຂໍໃຫ້ປອດໄພເດີ້

ສະນັ້ນຂໍໃຫ້ທຸກຄົນລະມັດລະວັງແດ່ເດີ້ໃນການນໍາໃຊ້ທາງດ່ວນໃຫ້ມີສະຕິຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາ ເຖິງວ່າທາງດ່ວນຈະສ້າງມາໃຫ້ເພື່ອຄວາມສະດວກ ແຕ່ກໍ່ຍັງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະພົບສັດ ຕາມຫົນທາງ ແລະ ລ່າສຸດກໍ່ເກີດເຫດເດັກນ້ອຍຢູ່ທາງດ່ວນ ເຊິ່ງເຫດການແບບນີ້ແນ່ນອນບໍ່ບໍ່ມີໃຜຢາກໃຫ້ເກີດເພາະມັນມີຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະຊີວິດ ຫຼີ ຊັບສິນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາຕື່ມ

ຂ່າວລາວ